Studieretningsprojektet - SRP (For stx-elever)

Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Opgaven skrives i to fag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Du skal undervejs lige standse op og overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Litteraturlisteautomat

Få lavet din litteraturliste helt automatisk! 

Alle kilder skal fremgå af din litteraturliste.

Internetkilder skal du overveje at udskrive, for tekster på nettet er flydende. Du skal kunne dokumentere, hvad der stod på en side, da du hentede informationerne.

Valg af fag

Det ene fag skal være et studieretningsfag på A-niveau (det må gerne være et studieretningsfag, der er opgtraderet til A-niveau som valgfag). Det andet fag skal være på mindst B-niveau og kan være et obligatorisk fag, et studieretningsfag eller et valgfag. Fagene skal indgå på højeste niveau du har (haft) det.

Vælge område eller emne

Forsøg dig med en struktureret proces for at kvalificere dit valg af område/emne: Brug Flyums 7-trinsmodel.

Vejledning i det hele

Fredericia Gymnasium har en online-vejledning i alle faser i skriveprocessen. Brug den til at forberede dine møder med vejlederen, brug den til at skrive sammenhængende afsnit, brug den til at være sikker på, hvordan et abstract ser ud.

COLOURBOX851884 (1).jpg

SRP med dansk som formidlingsfag

Klik på overskriften og kom hen til en super vejledning i den opgavetype, hvor du bruger dansk som formidlingsfag sammen med matematik eller et naturvidenskabeligt fag. Vejledningen er skrevet af Bente og Flemming Christensen.

Du kan også se et konkret eksempel på en opgaveformulering og en konkret opgave.

 Fagkonsulent i stx-engelsk, Hanne Kær Pedersen svarer på spørgsmål:

"Må eleven referere materiale eller tekstforlæg i SRP/SSO/skriftlige afleveringer?

I særlige tilfælde, hvor materialet er meget nyt, sjældent eller usædvanligt, kan et resume have sin begrundelse i en SRP/SSO eller skriftlig opgave, mens et referat absolut ikke er tilrådeligt. Hvis det er muligt for eleven i stedet at tage fat på temaer og ud fra disse forklare plottet, vil det være langt bedre, og eleven vil ikke spilde plads og ord på noget, der ikke ligger inden for det vi evaluerer.

Hvordan citerer man filmmateriale?

Når det gælder citat i SRP fra filmisk materiale/mediestof er der tre muligheder for eleven.

1. Ved et verbalt citat benyttes transskription og angivelse af minuttæller.

2. Ved et citat af en situation eller scene benyttes skærmdump og minuttæller.

3. Ved anden reference til det filmiske materiale er det muligt at parafrasere tekstnært og angive minuttæller."

Opgaven skal indeholde et resumé på engelsk, et abstract. Resuméet er en mini-udgave af din opgave. Det skal kunne læses helt selvstændigt - uafhængigt af opgaven. 

Find eksempler og læs tips på denne side fra Fredericia Gymnasium.

Noter

Noter kan være kildehenvisninger eller forklarende noter eller supplerende noter eller definitioner. Placér dem nederst på pågældende side.

Tegn din SRP

Lav mindmap eller flowchart eller tegn din SRP. Dette papir kan give dig et overblik over opgaven, og det er godt at medbringe til vejledningssamtalerne.

Er du god til at tale, men dårlig til at skrive, så får du her et fif: Tal din SRP. Du begynder med at lave en podcast eller lign., hvor du siger, hvad du har tænkt dig at skrive. Indtalingen går med tankens hastighed, så der bliver ingen halve sætninger. Derefter skriver du ned, hvad du har sagt, mens du sorterer lidt i talesprog og gentagelser, etc. Kedelig del, men til gengæld får du måske knækket skrivekoden?

Lærernes læserækkefølge

Lærerne begynder med indledningen og derefter læser vi konklusionen. Konklusionen skal være et svar på opgaveformuleringen. I konklusionen må du ikke komme med nye oplysninger, kun opsummere hvad der allerede fremgår af opgavens hovedafsnit.

Konklusionen er ikke en evaluering af arbejdsprocessen. Du skal altså ikke skrive om, hvordan du har oplevet forløbet.

Læs også...

Elev sidder fordybet over sin SRP

Hvordan vælger man område og emne i SRP?

Strukturér elevernes indledende proces om at melde ind med område og emne til SRP: Brug en time i selskab med Flyums 7-punktsmodel og slut af med et fokuseret og afgrænset emne og en begrundelse for det. Se Flyums model via relaterede links til højre.
pressefoto minitex14
© Helle Trolle

Teori og metode - hvad er forskellen?

Hjælp eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode. Metoder henter de fra fagene som fx litterære analysemetoder. Teori er det de tænker, når de vælger en metode.
Sort pistol

SRP: Formidlingsopgaver med dansk

Til SRP, hvor du vil bruge faget dansk til at formidle indholdet fra fx et naturvidenskabeligt fag, har du her en god vejledning. Se faglighedsbarometer, målgruppeanalyse, læs om layout og eyetracking, etc. Men selvom opgaven lyder forførende nem, er den det ikke.
vurdering1200_0.png
© Nana Michelsen

AT-SRP: Hvad er forskellen? (For stx-elever)

Her er en forklaring på forskellen mellem SRP og AT. Bag den mundtlige præstation i AT ligger der et arbejde, som svarer til det, du præsterede til SRP. Læs mere i filen!

Relevante studieteknikker

876454_.jpg

Læsning af og noter i digitale tekster (For gymnasieelever og kursister)

At læse digitale tekster er ikke det samme som at læse tekster analogt. Du kommer nemlig nemt til at læse teksten som om den var en hjemmeside, så du er nødt til at arbejde med dybdelæsning og hukommelsesteknikker. Hjernen foretrækker desuden papir, så du får ikke hjælp til at orientere dig i teksten fra dine sanser.

Andre store opgaver

Relaterede links

Find eksempler på SRP på fagenes sider.
Vejledning i de enkelte faser i skriveprocessen: klart og instruktivt!
Se især bedømmelseskriterierne!