Styrk det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

De fysiske og æstetiske rammer omkring en klasse har stor betydning for elevernes trivsel og læring.
Underviser foran elever og tavle

Gode møbler, frisk luft og en tilpas temperatur i klasselokalet understøtter elevernes trivsel og forudsætninger for at deltage i og lære af skoledagens aktiviteter. Også de æstetiske rammer omkring skolen – udsmykningen af klasselokalet og skolens øvrige rum – kan medvirke til, at eleverne har det godt i skolen og bliver inspireret til at lære mere.

Som lærer og pædagog er der mange måder at arbejde med det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på.

Dansk Center for Undervisningsmiljø har på deres hjemmeside en lang række materiale med inspiration og anbefalinger til, hvordan både det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø kan styrkes.

Skolen kan også indgå i et Skøn-Skole-projekt med fokus på, hvordan det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø kan være med til at øge elevernes trivsel og lyst til at være på skolen.

Når en skole deltager i Skøn-Skole-projektet, bliver den oprettet på Skøn Skoles hjemmeside. Som registreret bruger får skolen adgang til at downloade undervisningsmaterialer, inspirationsmateriale, idéer til klassens egen fundraising med videre. Til gengæld skal skolen sende en lille rapport og fotos af projektet til Skøn Skole efter projektets afslutning.

Elev spiller trommer

Relaterede links

Skøn Skoles hjemmeside
Læs mere om, hvad du får ud af et Skøn-Skole-projekt.