Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.

Tosprogede elevers læring afhænger i høj grad af, at de får den sprogstøtte, de har behov for. Vel at mærke, hvis de har behov for sprogstøtte. For tosprogede elever dækker naturligvis over en mangfoldighed af sproglige kompetencer.

I folkeskolen er dansk undervisningssprog i alle fag undtagen fremmedsprogsundervisningen. Det betyder, at tosprogede elevers forståelse af indholdet i undervisningen afhænger af, hvor meget dansk de kan, og af, at de tilegner sig dansk i alle fag.

I klasser med tosprogede elever er det med andre ord nødvendigt, at de professionelle systematisk tilrettelægger læringsaktiviteter, der skaber gode betingelser for, at eleverne udvikler fag og sprog samtidigt. Alle elever vil have gavn af dette. Det er imidlertid vigtigt at have for øje, at elever med sproglige udfordringer er afhængige af, at lærere og pædagoger medtænker sproget i alle læringsaktiviteter.

Metoder (5)

Viden og eksempler fra praksis

Tosprogede
Her kan du hente erfaringer fra dagtilbud, skoler, fritidstilbud og kommuner, der arbejder med indsatser, som skal styrke tosprogede børn og unges faglige kompetencer

Fra ’mine’ til ’vores’ elever med forbedret DSA-indsats

Tal
Tydelige mål og klare retningslinjer var opskriften, da Søndermarkskolen begyndte at arbejde med dansk som andetsprog på en helt ny måde. Først var underviserne skeptiske over for den nye praksis, men i dag kan de slet ikke undvære støtten fra skolens DSA-lærere og -vejledere.

Værktøjer (1)

Lexin

Skærmbillede fra Lexin
Lexin består dels af Lexin Billedtema med ca. 1800 ord oversat til en række sprog samt en serie brugervenlige ordbøger for indvandrere.

Cases (1)

Andet (2)

Relaterede links

Publikationen sætter fokus på læseforståelse og faglige læsekompetencer. Læseforståelse er elevernes evne til at få mening ud af det læste, tilegne sig viden og indsigt, informationer eller oplevelser i mødet med forskellige tekster. Faglig læsning er tilegnelse af faglig viden gennem læsning af tekster i det enkelte fag.