Styrkede læringsmiljøer i fagundervisningen i biologi i 7. klasse - inspirationsmateriale

Få konkret idéer til, hvordan man kan arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer i biologi i 7. klasse. Materialet giver forslag til konkrete forløb og opgaver.

Formål          

Formålet med materialet er at give indspark til, hvordan man som fagprofessionel i biologi i 7. klasse i folkeskolen i praksis kan bidrage til at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

For at gøre dette inspirationsmateriale så tæt knyttet til praksis som muligt, er der taget udgangspunkt  i fire viden- og færdighedsområder for biologifaget:

  1. krop og sundhed
  2. økologi
  3. evolution 
  4. celler, mikrobiologi og bioteknologi.

Indenfor disse fire områder er der udvalgt nogle undersøgelser og situationer, hvor faget kommer i spil med dets begreber og metoder. Undersøgelserne er udvalgt, fordi de understøtter fællesskab og samarbejde blandt eleverne i biologifaget.

I materialet kan du læse om fællesskabende didaktikker, og hvordan du som lærer i biologi på 7. årgang kan planlægge og tilrettelægge fællesskabsopbyggende undervisning og læreprocesser. Ved alle undersøgelser vil du kunne finde konkrete stilladserende opmærksomhedspunkter, organiseringsformer og arbejdsspørgsmål til undervisningen.

 

Perspektivering

Biologifaget i et fællesskab er ét af seks inspirationsmaterialer, der har til formål at inspirere lærere i arbejdet med at styrke læringsmiljøet i deres fagundervisning.

Inspirationsmaterialerne er udarbejdet til udvalgte fag og klassetrin og indeholder konkrete idéer til undervisningsforløb samt refleksioner over didaktik i de specifikke fag og på de relevante klassetrin.

De seks publikationer indeholder forslag til konkrete indsatser, metoder og redskaber i fem udvalgte fag. 

 

Materialeoversigt

  • Historie, 4. klasse Skrevet af Heidi Eskelund Knudsen
  • Historie, 7. klasse Skrevet af Heidi Eskelund Knudsen
  • Musik, 4. klasse Skrevet af Signe Adrian
  • Natur/teknologi, 4. klasse Skrevet af Peer Daugbjerg, Charlotte Ormstrup og Kim Negendahl
  • Biologi, 7. klasse Skrevet af Anders Vestergaard Thomsen og Maren Elise Skjerlie Gilling
  • Idræt, 7. klasse Skrevet af Thomas Gabriel Piaster og Anne Gro Jensen

 

 

Faktaoplysninger

Projektet er gennemført af Deloitte og inspirationsmaterialerne er udviklet og skrevet af Deloitte i samarbejde med forfattere fra professionshøjskoler og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Materialet er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og casestudier

Som led i projektet er der i perioden 2015-2018 udarbejdet seks praksisrettede inspirationsmaterialer, der omsætter forskning samt surveys og casestudier gennemført blandt landets skoler.