Styrket trivsel er et væsentligt mål med folkeskolereformen

Et af målene med folkeskolereformen er at styrke elevernes trivsel. Med en obligatorisk, national trivselsmåling for alle elever og en national indsats for at styrke skolernes arbejde med trivsel, ro og klasseledelse kan du som forælder følge med i trivslen i dit barns klasse – og bidrage til skolens arbejde med at styrke den.
Skoleelever

Årlig trivselsmåling for alle elever

Elevernes trivsel har stor betydning for, hvad de lærer og generelt tager med sig fra deres skolegang. Derfor vil alle elever som led i folkeskolereformen fremover indgå i en obligatorisk, national trivselsmåling, der gør det muligt at følge med i elevernes trivsel og understøtte det lokale arbejde med at styrke den.

Trivselsmålingen er for alle klasser – fra børnehaveklasse til og med 9. klasse inklusiv specialklasser. Som forælder kan du styrke trivselsmålingens anvendelighed ved at opfordre dit barn til at gøre sig umage med at besvare spørgsmålene i trivselsmålingen. På den måde kan lærere og pædagogisk personale arbejde målrettet med at styrke områder af trivsel, som på baggrund af dit barns klasses besvarelser er blevet udpeget.  

Det har ikke nogen følger for dit barn, hvis barnet ikke besvarer trivselsmålingen.

I skoleåret 2017/2018 kan elever gennemføre den nationale trivselsmåling elektronisk eller på papir. Læs mere om gennemførslen af trivselsmålingen i skoleåret 2017/2018 her.

Undervisningsministeriet behandler udelukkende de indkomne svar på trivselsmålingen fra de enkelte elever til videnskabeligt og statistisk brug. Ministeriet må ikke bruge de enkelte elevers svar til konkret sagsbehandling eller til at kontakte den enkelte elev.

Undervisningsministeriets præsentation af resultaterne for skoler og kommuner har derfor form af statistiske tabeller og med klassetrin som det laveste niveau og gengiver altså ikke de enkelte elevers svar. Det er derfor ikke muligt for udenforstående at identificere den enkelte elev i ministeriets statistiske rapporter.

Undervisningsministeriets opfølgning på  trivselmålingen har altså fokus på klassen og skolen som helhed. Du vil som forælder blive præsenteret for klassens resultater i trivselsmålingen, så du kan drøfte dem med andre forældre, klassens lærere og dit eget barn.

 

National indsats forstyrket klasseledelse og mindre uro

Med årlige resultater af trivselsmålingen kan kommunen, skolens ledelse og lærere og pædagogisk personale evaluere igangværende indsatser og eventuelt igangsætte nye på baggrund af resultaterne.

På mange skoler kan det være meningsfuldt at arbejde med trivsel ved at fokusere på at styrke klasseledelsen. Som led i folkeskolereformen iværksættes en national indsats, som skal styrke klasseledelse og mindske undervisningsforstyrrende uro i klassen. Klasseledelse handler grundlæggende om, at lærere og pædagoger er gode til at lede undervisningen og øvrige aktiviteter på skolen, sætter klare mål for dem og kan gennemføre dem uden undervisningsforstyrrende uro. Det kan bidrage til at skabe ro og retning og fremme inklusion og trivsel.

Som forælder spiller du også en afgørende rolle i forhold til udøvelsen af klasseledelse. Du kan blandt andet bakke op om klasseledelse ved at efterleve de regler og retningslinjer, der gælder i dit barns klasse.