Supermarked på tysk - online einkaufen!

Takket være internetshopping kan du tage dine elever med ind i et tysk supermarked, hvor de afprøver deres læsefærdighed og træner gloser og tal. Forløbet er tiltænkt 8. klassetrin.

Formål

Online shopping

Eleverne skal træne deres færdigheder i læsning med henblik på informationssøgning på Internettet. Dette gøres ved først at søge efter opskrifter på Internettet og derpå efter ingredienser i forskellige tyske internetforretninger. Eleverne skal også træne skrivning gennem udarbejdelse af en indkøbsliste i en app eller i en online-skabelon. 

Oversigt over links og apps findes i modulet "Gennemførelse".

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Forløbet svarer til ca. 4 lektioner.

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Læsning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan forstå enkle tekster om nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om at læse efter detaljer (vejledende mål)
Skrivning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skrive enkle notater, beskeder og breve (vejledende mål)
Eleven har viden om skriveprocesser (vejledende mål)