Supermarked på tysk - online einkaufen! - Evaluering

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Evaluering

Indkøbsvogne ikoner

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte.

Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring. 

Elevernes læringsudbytte – selvevaluering

Eleverne viser hinanden deres indkøbslister og indkøbskurve og taler om, hvilke nye ord og udtryk, de har lært.

Elevernes læringsudbytte – lærerens vurdering – feedback

Læreren giver eleverne feedback på hhv. indkøbslister og indkøbskurve.

Der evalueres også i forhold til læsning: Har eleverne benyttet relevante læsestrategier?

Lærerens undervisning – selvevaluering

Læreren reflekterer over, om eleverne har været i stand til at finde tilstrækkelige informationer på tysk fra tyske hjemmesider, og om eleverne har fundet og lagt de relevante varer i deres indkøbskurve. 

Lærerens undervisning – elevens vurdering – feedback

Eleverne giver feedback på forløbets sværhedsgrad og rammesætning (har der været tid nok osv.).