Supermarked på tysk - online einkaufen! Planlægning

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
Kvinde bestiller mad på Internettet

Dette undervisningsforløb kan indgå i et længere undervisningsforløb om mad og måltider, eller det kan lægges efter et indledende arbejde med mad og måltider. Eleverne bør under alle omstændigheder have et grundlæggende kendskab til de vigtigste ord og begreber om mad og måltider, før arbejdet med dette forløb påbegyndes. 

Det forudsættes, at eleverne har adgang til computer eller tablet samt printer. Der kan evt. laves screenshots af indkøbslister og indkøbskurve, som så kan mailes, afleveres i et fælles drev, via en læringsportal eller appen Showbie (se links under Gennemførelse) - i så fald er printer ikke nødvendig. 

Det er hensigtsmæssigt, at eleverne, inden de går i gang, opretter et simpelt to-kolonne notat, hvor de kan skrive centrale ord og udtryk fra deres søgning ned med tysk forklaring, synonymer eller evt. illustration/foto.

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet

I det følgende er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål.

Bemærk: Det første omsatte læringsmål knytter an til både den indledende søgning på opskrifter og på den efterfølgende søgning på varer til indkøbskurven. 

Kompetenceområde

Skriftlig kommunikation

Kompetencemål

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Færdigheds- og vidensområder

Læsning

Eleven kan forstå enkle tekster om nære emner

Eleven har viden om at læse efter detaljer

Skrivning

Eleven kan skrive enkle notater, beskeder og breve

Eleven har viden om skriveprocesser

Omsatte læringsmål

Eleverne kan skimme en hjemmesidetekst efter bestemte informationer

Eleverne kan finde detaljer om ingredienser i en opskrift

Undervisningsaktiviteter

Begynd med at aktivere elevernes forforståelse. I har sandsynligvis arbejdet med mad og måltider tidligere. Skriv ord og udtryk i forbindelse med måltider op på tavlen, fx i et "Wortigel" (mindmap). 

I kan vælge at sætte fokus på bestemte kategorier: Fx Vorspeisen, Nachspeisen, Hauptgerichte, Vegetarische Hauptgerichte osv. Eleverne kan også finde madopskrifter til en god middag, der består af flere retter.

Det er vigtigt at repetere læsestrategier i forhold til informationssøgning (overblikslæsning, skimming, punktlæsning osv.), så eleverne kan arbejde målrettet med at læse efter præcis de informationer, de har brug for. 

Det er også vigtigt at tale med eleverne om, at de skal søge efter informationerne på tyske hjemmesider, fordi de her finder de tyske navne på retter og opskrifter. 

Eleverne bør notere svære ord og udtryk i et to-kolonnenotat, så de kan øve sig på dem og fastholde dem. 

Husk at samle op på, hvilke madopskrifter eleverne har valgt. Hvilke ingredienser skal de bruge? Er de stødt på nye ord? Lav evt. en fælles opsamling på nyt ordforråd om mad, måltider, opskrifter og ingredienser. 

Eleverne udarbejder en indkøbsliste på baggrund af deres madopskrifter. Med udgangspunkt i indkøbslisten "køber" eleverne varerne i en internetforretning og tager et screenshot af deres indkøbskurv.

Forslag til undervisningsdifferentiering:

Elever, som er dygtige til mundtlig tysk, eller som omvendt netop trænger til at øve deres mundtlige færdigheder, kan sætte sig sammen gruppevis og diskutere deres indkøb. De kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Wie viel kostet …?

- War  … billiger? / teurer (als)?

- Hast du das alles gekauft? Was brauchst du noch?

- Wie viel hast du bezahlt?

- Hast du ökologische Produkte gekauft? Welche?

De elever, som gerne vil arbejde lidt mere på computeren, kan sætte sig sammen, vælge en indkøbsliste og konkurrere om, hvem der kan finde varerne billigst, eller hvem der kan finde de fleste økologiske varer.

Elever, som trænger til en simpel aktivitet kan lege "Im Supermarkt habe ich ... gekauft". Legen går ud på, at hver elev nævner en ting, han/hun har købt, plus alt det, som de andre har købt - i den rigtige rækkefølge! Fx siger den første ”Im Supermarkt habe ich Milch gekauft”. Den næste skal tilføje, hvad hun har købt "Im Supermarkt habe ich Milch und Seife gekauft” . Den tredje siger ” Im Supermarkt habe ich Milch, Seife und Äpfel gekauft” osv. Den, som ikke kan nævne alle ting i den rigtige rækkefølge taber og trækker sig. Vinderen er den, som til sidst kan nævne alle ting.

Her kan tilføjes sprogligt fokus på perfektum og placeringen af participiet til sidst i sætningen.

Denne leg egner sig godt som bevægelsesaktivitet i undervisningen, da eleverne med fordel kan stå i en rundkreds.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan skimme en hjemmesidetekst efter bestemte informationer

Tegn på læring

1. Eleven lægger enkelte, centrale ingredienser i sin indkøbskurv

2. Eleven lægger de fleste ingredienser i sin indkøbskurv

3. Eleven lægger alle ingredienser i sin indkøbskurv

Omsatte læringsmål

Eleverne kan finde detaljer om ingredienser i en opskrift

Tegn på læring

1. Eleven skriver de væsentligste ingredienser på sin indkøbsliste

2. Eleven skriver de fleste ingredienser i passende mængde på sin indkøbsliste

3. Eleven skriver alle ingredienser i passende mængde på sin indkøbsliste

Evaluering i planlægningsfasen

Afklar allerede i planlægningsfasen, hvorledes forløbet skal evalueres. Det er vigtigt, at eleverne er bekendte hermed, da det kan højne motivationen. Eleverne skal således vide, at de skal fremvise og/eller aflevere:

  • De opskrifter, de har fundet
  • Deres indkøbslister
  • Deres indkøbskurv