Supplerende materiale til vejledningerne 2018

Eksempler på forløb, der understøtter læreplan og vejledning for oldtidskundskab, latin og græsk. Materialet er leveret af fagkonsulenten for fagene, Anne Bisgaard Vase.

Græsk A  

Fra begynderfase til originaltekst - Skabelsesberetninger

Forløbet giver et bud på, hvordan man kan lave det første forløb med græsk originaltekst. Der gives både forslag til, hvilke tekster der med fordel kan læses statarisk og hvilke kursorisk. Derudover gives der forslag til perspektivmateriale – både tekst og medieklip – samt forslag til, hvordan man kan arbejde med materialet.

Hent hele forløbet  

 

Latin C, valgfag

Catul & Ovid – køn og kærlighed
Dette forløb er tænkt som det første forløb med originaltekst efter den indledende begynderfase med tilrettelagt tekst.
Forløbet omfatter ca. 20 lektioner à 60 minutter og eleverne arbejder med statarisk og kursorisk læsning af digte af Catul og Ovid samt læsning af tekst i oversættelse.
For at give eleverne en bredere indsigt i emnet læses der også sekundærlitteratur om de to forfattere og om kønsmoral i Romerriget. Forløbet dækker således læreplanens krav om læsning af både kernestof og supplerende stof.

Hent hele forløbet  

 

Cæsar & Tacitus – imperialisme og kulturmøder 

Dette forløb er tænkt som det andet forløb med originaltekst efter den indledende begynderfase med tilrettelagt tekst fx i forlængelse af forløbet med Catul og Ovid.
Forløbet omfatter ca. 20 lektioner à 60 minutter, og eleverne arbejder med statarisk og kursorisk læsning af tekstuddrag fra Cæsars ”Gallerkrigen” og Tacitus’ ”Germania” samt læsning af tekst i oversættelse.
For at give eleverne en bredere indsigt i emnet læses der også sekundærlitteratur om de to forfattere. Forløbet dækker således læreplanens krav om læsning af både kernestof og supplerende stof. Dertil kommer, at forløbet designet til samspil med andre sprogfag og med historie, således at eleverne bliver fortrolige med fagets muligheder i forhold til andre fag.

Hent hele forløbet

  

Cicero & Martial – skolegang og uddannelse

Dette forløb er tænkt som det andet (eller tredje) forløb med originaltekst efter den indledende begynderfase med tilrettelagt tekst fx i forlængelse af forløbet med Catul og Ovid. Forløbet omfatter ca. 10 lektioner á 60 minutter og eleverne arbejder med statarisk læsning af tekstuddrag fra Martials epigrammer og Ciceros ”Brutus” og et enkelt brev (Ad Atticum 15,16) samt læsning af tekst i oversættelse. For at give eleverne en bredere indsigt i emnet læses der også sekundærlitteratur om de to forfattere. Forløbet dækker således læreplanens krav om læsning af både kernestof og supplerende stof. Dertil kommer, at forløbets tema medvirker til at opfylde læreplanens krav om, at faget – ligesom de øvrige fag - skal kunne tematisere karrierelæring.

Hent hele forløbet

 

Oldtidskundskab C, stx

Filosofiforløb i oldtidskundskab: Platons Alkibiades - Dannelse eller ”at kende sig selv”

Dette forløb kommer med forslag og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb i Platons filosofi. Forløbets basistekster er Platons dialog Alkibiades og uddraget Hulebilledet fra Statens 6. bog. Forløbets tematiske fokus er dannelse eller ”at kende sig selv”.
Forløbets formål er at opøve elevernes kendskab til Platons forfatterskab i sin egen ret og at vise, hvordan Platons filosofiske dialoger danner forudsætningen for eftertidens debat om dannelse og eksistens. Forløbet træner elevernes evne til nærlæsning.
Som en del af undervisningsforløbets didaktik integreres skriftlighed, remediering af tekster og produktion af formidlingsfilm. Forløbet træ- ner med forskellig vægtning de fire tværfaglige elevkompetencer: kreative og innovative kompetencer, karrierekompetencer, it-kompetencer og globale kompetencer.

Hent hele forløbet

 

Kunstsøjlen: Arkitektur

Forløbet giver et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge kunstsøjlen, jf. læreplanens stk. 3.1: ”Kunstsøjlen har et kunsthistorisk tema, hvor der, under inddragelse af eleverne, vælges mellem arkitektur og kunst.”
Forløbet imødekommer desuden læreplanens krav om projektprægede forløb: ”Desuden indgår der mindst et projektpræget forløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver eller innovative løsningsforslag og fremlægger dem i mundtlig eller skriftlig form.” (LP, stk. 3.2)
Forløbet bidrager til at opfylde læreplanens krav om IT i undervisningen: ”IT og digitale medier og hjælpemidler inddrages løbende i undervisningen med det overordnede formål at fremme elevernes læreproces og støtte deres faglige udvikling” samt at ”eleverne skal lære at anvende digitale værktøjer og ressourcer for faget.” (LP, stk. 3.3.).

Hent hele forløbet

Emneord