Svensk

Læs en svensk tekst og arbejd med enkle opgaver om svensk sprog og traditioner. Spil sprogspil, lyt til svensk og test din viden om det svenske sprog.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

ansigt malet med det svenske flag

Læringsmål for aktiviteten opstillet på baggrund af Fælls Mål:

  • Eleverne kan udpege ligheder og forskelle på dansk og svensk.

Undervisningsaktivitet

Forløbet stiller skarpt på svensk sprog og kultur. Eleverne arbejder med at forstå talt og skrevet svensk. De skal få øje på ligheder og forskelle på dansk og svensk og opnå nordisk forståelse.

Eleverne skal have tilgang til internettet. 

Hvad gør læreren?

Læreren giver eleverne tilgang til novellen "Slå följe" af Stig Claesson. 

Fælles på klassen snakkes der om novellens handling, tema og svære ord.

Læreren afspiller herefter oplæsningen af novellen for eleverne. Læreren taler med eleverne om deres forståelse af det oplæste. Var det sværere at lytte til end at læse svensk?

Læreren viser eleverne vej til læringsportalen NIS - nordeniskolen.org. Her kan eleverne boltre sig i svensk sprog og sprogkultur.

Læreren giver eleverne besked på at forberede en fremlæggelse med overskriften "Ligheder og forskelle - dansk og svensk".

Lad eventuelt eleverne skrive et notat om, hvad de nu ved om svensk sprog og traditioner, som de ikke vidste før. Hver elev kan også udarbejde et "Vidste du at..." opslag til klassens væg.

Hvad gør eleverne?

Eleverne læser novellen. De noterer svære ord, de snubler over undervejs. 

Eleverne deltager i fælles klassesamtale om handling, tema og svære ord.

Eleverne hører novellen læst højt på svensk og deltager i fælles samtale om deres forståelse af hhv. den skrevne og oplæste tekst.

Efter at have læst novellen arbejder eleverne i grupper med at undersøge svensk sprog og kultur på læringsportalen NIS - nordeniskolen.org

Grupperne forbereder en mundtlig præsentation af deres arbejde. Fx kan deres fremlæggelse have en sammenligning af danske og svenske hilsemåder som omdrejningspunkt - eller den kan fokusere på udtalemåder som er særligt anderledes end dansk.

 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan udpege ligheder og forskelle på dansk og svensk.

Tegn på læring

Niveau 1

Eleven giver eksempler på svenske ord.

Niveau 2

Eleven giver eksempler på ligheder og forskelle på dansk og svensk.

Niveau 3

Eleven giver eksempler på ligheder og forskelle på dansk og svensk og forklarer baggrunden for forskellene.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Gennem fremlæggelserne bliver det tydeligt, hvad eleverne har lært.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
7. - 9. klasse
Kommunikation (obligatorisk)
Sprog og kultur (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan kommunikere med nordmænd og svenskere (vejledende mål)
Eleven har viden om norsk og svensk i letforståelig form (vejledende mål)

Relaterede links

Opgaver og undervisningsmaterialer i de nordiske sprog - med det talte sprog og lytteforståelsen i centrum.
Øvelser til at lytte & forstå, læse & forstå, skrive og samtale - alt sammen på svensk