Symfoniorkestrets opbygning - undersøg instrumentgrupperne

Lad eleverne fordybe sig i instrumenterne i et klassisk symfoniorkester via en hjemmeside.
COLOURBOX1586480.jpg

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Det forudsættes, at der er computer til min. hver anden elev, samt at alle har hovedtelefoner. Benyt evt. en splitter til hovedtelefonerne, hvis eleverne arbejder sammen parvis ved samme computer. Ressourcen er velegnet til at stifte bekendtskab med instrumenter, som normalt ikke findes i musiklokalet. Hjemmesiden er velegnet til at lade eleverne arbejde selvstændigt ved computerne, men kan også bruges af læreren som et understøttende element i forbindelse med introduktion til symfoniorkestret eller udvalgte klassiske værker. Ressourcen kan gratis anvendes uden nogen form for installation. Det er oplagt at inddrage aktiviteten i et forløb, hvor eleverne beskæftiger sig med klassisk musik mere generelt eller evt. udvalgte klassiske værker.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan skelne mellem klassiske instrumenter ud fra udvalgte karakteristika.

Undervisningsaktivitet

Animer eleverne til at udforske symfoniorkestret ved at lade dem klikke på de enkelte instrumentgrupper og læse om/høre lydeksempler fra de enkelte instrumenter. Eleverne kan i slutfasen ved computerne få til opgave at forberede en fremlæggelse af et enkelt instrument for resten af klassen.

Hvad gør læreren?

Læreren introducerer aktiviteten og knytter den sammen med det forløb, som der arbejdes med. Læreren gør eleverne klart, at de må klikke sig rundt på hjemmesiden - dog uden at forlade den. Læreren gør det endvidere klart for eleverne, at de som minimum skal forbi alle instrumentgrupper i symfoniorkestret. Herudover hjælper læreren med eventuelle tekniske udfordringer. Det kan være en fordel at medbringe en oversigt over elevernes brugernavne til det lokale netværk.

Når eleverne har været i gang i et stykke tid, introduceres eleverne for en lille opgave, hvor de afslutningsvis skal fremlægge centrale oplysninger om et enkelt instrument.

Hvad gør eleverne?

Eleverne klikker sig ind på instrumentgrupperne og fordyber sig i udvalgte instrumenter. Der fokuseres på både tekst og lyd. 

Eleverne udvælger et instrument, som de forbereder en lille fremlæggelse til. I den forbindelse skal som minimum indgå oplysninger om instrumentets familie (hvilken instrumentgruppe?), udformning, klang og spillemåde.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan skelne mellem klassiske instrumenter ud fra udvalgte karakteristika.

Tegn på læring

  1. Eleven redegør for instrumentgrupperne i et symfoniorkester.
  2. Eleven redegør for instrumenter i samme instrumentgruppe ud fra instrumenternes udformning og spillemåde.
  3. Eleven redegør for instrumenter på tværs af instrumentgrupper ud fra deres klang.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Musik
3. - 4. klasse
Musikforståelse (obligatorisk)
Instrumentkendskab (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan genkende klangen af og navngive klassiske instrumenter (vejledende mål)
Eleven har viden om klassiske instrumenter (vejledende mål)