Syndefaldsmyten

Intertekstuel læsning af syndefaldsmyten. Giv eleverne en fornemmelse for, hvordan tekster taler med hinanden gennem en fokuseret læsning af bibeltekst, maleri og reklame.

Formål

Formålet med dette undervisningsforløb er, at eleverne skal kende og forstå fortællingen om syndefaldet. 

Eleverne skal læse myten og lære, at mange senere tekster står på skuldrene af fortællingen om Adam og Eva i Paradisets Have. Eleverne skal arbejde med at trække tråde fra syndefaldsmyten til maleriet Adam and Eve (Lucas Cranach) og reklamebilleder fra Smirnoff.

Forløbet kan med fordel bruges til at undervise i reformationen: Modsætningen mellem godt og ondt, gud og djævelen, er et vigtigt tema i syndefaldsmyten - en tankegang som stod stærkt i reformationstiden. Lucas Cranach omtales i øvrigt ofte som "reformationens maler".

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Baggrund

Syndefaldsmyten

Adam og Eva var de første mennesker. De levede med gud i Paradis. Men på et tidspunkt blev de fristet af djævelen, i form af slangen, til at spise af den forbudte frugt fra "træet til kundskab om godt og ondt", og dermed brød de guds regler.

Konsekvensen var, at Adam og Eva opdagede, at de var nøgne. De blev forvist fra Paradis til at leve på jorden. Og selv om gud oprindeligt skabte menneskene som udødelige, blev de som straf gjort dødelige. Alle Adam og Evas efterkommere arvede den syndighed, der kom til udtryk, da de gik imod guds bud, nemlig arvesynden.

Eleverne skal forstå, at arvesynden ifølge fortællingen om Adam og Eva havde konsekvenser, som gik i flere retninger - nemlig i forhold til kundskaben, seksualiteten og døden.

I fortællingerne i Det Nye Testamente ofrede Jesus sig selv som syndoffer for at frelse menneskene fra arvesynden.

Omfang

Forløbet varer ca. 10 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Syndefaldsmyten - Planlægning

Syndefaldet
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
7. - 9. klasse
Fortolkning (obligatorisk)
Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning (vejledende mål)
Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier (vejledende mål)
Undersøgelse (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst (vejledende mål)
Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier (vejledende mål)

Relaterede links

Det Gamle Testamentes 1. Mosebog, kap. 3
Film af Anders Schunk om syndefaldsmyten
Film af Anders Schunk om intertekstualitet
The Courtauld Gallery, London
"Adam & Eve"