Synopsis

Skal eleverne aflevere synopsis? Her finder du forslag til synopsens indhold og eksempler på synopser skrevet af elever.

Introduktion

Synopsis eller synopse

 • Synopsis og synopse er to ord for det samme.
 • Bøjning: synopsis/synopse, synopsen, synopser, synopserne
 • Ordet synopsis kommer af græsk og betyder overblik eller samsyn. Syn: sammen; Ops: øje.

Bekendtgørelsen om projektopgaven indeholder ikke krav om, at eleven skal aflevere en synopsis. Det er frit for den enkelte skole, hvordan arbejdet organiseres.

En synopsis kan give et samlet overblik over det valgte emne. Her kan eleven tydeliggøre, hvordan hun har valgt at afgrænse sit emne, og hvilke problemstillinger der er søgt svar på. Synopsen kan desuden give både eleven selv og læreren overblik over, hvad der skal præsenteres for klassen, og i hvilken rækkefølge det vil ske.

Struktur, udformning og krav til en synopsis kan variere. 

Forslag til synopsis

Synopsen må fylde max 5 sider.

Synopsen skal indeholde:

 • Angivelse af overemne og delemne
 • Emnebegrundelse
 • Problemformulering
 • Underliggende problemstillinger
 • Delkonklusioner – ud fra arbejdet med de underliggende problemstillinger
 • Sammenfattende konklusion og perspektivering – ud fra problemformuleringen
 • Disposition for fremlæggelsen
 • Beskrivelse af produktet og hvordan det benyttes i fremlæggelsen
 • Litteraturliste

Eksempler på synopser

pen og papir

I højremenuen ligger eksempler på synopser. Eksemplerne er lavet af elever på 8. og 9. klassetrin på Gammelgaardsskolen i Åbyhøj. Gå på opdagelse i eksemplerne sammen med dine elever. Kan de få øje på forskelle, styrker og svagheder i de enkelte synopser?

Har dine elever lavet nogle flotte synopser, som I gerne vil dele med andre her på siden, så er du velkommen til at sende dem til: tine.jensen14@skolekom.dk.

Del af pakke