Synopsis i KS

Hvad er en synopsis i KS? Læs mere nedenfor uddrag fra lærerplanen og se et eksempel på en elevvejledning.
ugle på bøger

Lærerplanen (2013) om synopsis

4.2. Prøveform

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en synopsis.

Når uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet, mindst to uger før eksaminandernes sidste undervisningsdag, trækker eksaminanderne et prøvemateriale, hvorefter eksaminanderne skal udarbejde en synopsis på to til tre sider. Eksaminander, der ønsker at udarbejde en synopsis i fællesskab, trækker et prøvemateriale sammen.

Det samme prøvemateriale kan anvendes højst to gange på samme hold.

Prøvematerialet indeholder en overskrift, der angiver forløbets titel, og et ukendt, varieret bilagsmateriale på 10-15 normalsider a 1300 bogstaver, svarende til ca. 1350 tegn. Det varierede bilagsmateriale skal indeholde tekst, statistik og billedmateriale. Der skal være prøvemateriale i alle de mindst fire fællesfaglige forløb, jf. pkt. 3.1.Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til én normalside.

Synopsen udarbejdes i ca. 25 timer fordelt over mindst to uger i slutningen af eksaminandernes undervisningsperiode, efter at uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet. Eksaminanderne modtager vejledning i løbet af den periode, hvor synopsen udarbejdes.

Synopsen skal indeholde:

– forløbets titel (overskrift)

– en fællesfaglig problemformulering

– oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med i synopsen

– en behandling af problemstillingerne ud fra:

a) det trukne bilagsmateriale

b) stof fra alle tre fag

c) relevant og væsentligt supplerende materiale, som eksaminanden/eksaminanderne selv skal finde.

– konklusioner på arbejdet med problemstillingerne

– en oversigt over anvendt materiale.

Synopsen afleveres sidste undervisningsdag for eksaminanderne. Synopsen sendes til censor sammen med prøvematerialet og det materiale, som eksaminanden/eksaminanderne selv har fundet. Censor skal læse prøvematerialet og synopsen og kan læse det selvfundne materiale fra eksaminanden/eksaminanderne.

På grundlag af synopsen afholdes en individuel mundtlig prøve.

Eksaminationstiden er ca. 45 minutter. Eksaminanden fremlægger synopsen (10-15 minutter). Herefter stiller eksaminator(er) og censor uddybende spørgsmål og indgår en faglig dialog med eksaminanden med udgangspunkt i synopsen.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Eksempel på vejledning til elever i synopsis udarbejdet af en lærergruppe på VUC Vestsjælland Syd.

Emneord