AT-synopsis med og uden innovation

Ministeriet giver råd om synopsis og præciserer kravene: Hvad skal en AT-synopsis indeholde? Hvad skal man tænke på, hvis opgaven har krav om innovativt løsningsforslag. Læs også om idégenerering, problemformulering og se synopsiseksempler.

Synopsens opbygning

Medalje skammel

Hvordan laver du en synopsis, der hjælper dig til AT-eksamen?

Synopsen skal indeholde de punkter, der er anført i læreplanen. (I parentes står Vejledningens bemærkninger til synopsis med innovation.)

Titel og fagkombination

Problemformulering (Her angives, hvilket konkret problem der søges løst, den konkrete sammenhæng (konteksten) og om målet er at udvikle en innovativ løsning. Det indgår, hvem eller hvad problemet vedrører, og om der er en ekstern partner).

Præsentation af underspørgsmål, der er arbejdet med

Diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmål

Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål (Sidstnævnte tre punkter kan fx dækkes med en behandling af følgende spørgsmål:

  • Hvad handler problemet om, og hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser?
  • Hvilke faglig viden i og hvilke faglige metoder er anvendt for at undersøge problemet, udvikle løsningsforslaget og/eller vurdere løsningsforslaget? der er en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven kan prioritere hvordan fag og faglige metoder anvendes i forskellige dele af projektet. Eleven kan fx prioritere, at anvendelsen af fag og faglige metoder primært sker i vurderingen af løsningsforslaget.
  • Hvilket innovativt løsningsforslag inkl. evt. produkt er udarbejdet? Præsentation af løsningsforslag inkl. omtale og illustration af evt. produkt.
  • Hvordan er løsningsforslaget inkl. evt. produkt en løsning af problemet, og hvilke konsekvenser har løsningsforslaget i øvrigt? Vurdering af løsningsforslagets konsekvenser fx på baggrund af relevante samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier.
  • Hvordan vurderes fagene og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen, løsningsforslaget og/eller vurdering af løsningsforslaget? Her indgår videnskabsteoretiske overvejelser.)

Sammenfattende konklusion relateret til problemformulering (Hvordan og i hvor høj grad er problemet løst gennem det innovative løsningsforslag?)

Litteraturliste

Perspektivering til studierapporten

 

Hvilken rolle spiller synopsen, når den ikke tæller særskilt med ved bedømmelsen?


De tidligere fagkonsulenter for AT svarer: De faglige rammer for eksaminationen sættes af eksamensopgaven, elevens synopsis med dennes problemformulering og skriftlige fremstilling af resultaterne af elevens undersøgelse, samt elevens mundtlige fremlæggelse ved selve prøven. Er klar og præcis fremstilling i synopsen er således med til at sætte klare rammer om eksaminationen. Censor og eksaminator forbereder sig på grundlag af eksamensopgaven og den tilsendte synopsis.  Hvis synopsis er meget tynd eller fagligt uklar på en række punkter, kan en betydelig del af eksaminationen komme til at gå med at spørge ind til uklarhederne for at udrede, hvad eleven egentlig har undersøgt. Det kan ikke udelukkes, at en fremragende mundtlig præstation alligevel kan resultere i en topkarakter, men udgangspunktet vil være bedre med en klar og fyldig synopsis.

Synopsens funktion

Hinkerude, pronominet hic i neutrum
© Elisabeth Nedergaard

Synopsiseksamen i AT (For stx-elever)

Hent en forklaring på de hele tre ting, du skal gøre til eksamen i AT: Skriftlig synopsis, mundtlig præsentation og dialog. 
 Hent generelle råd om synopsiseksamen!
 Bedømmelsen er en vurdering af, i hvor grad du lever op til de faglige mål for AT. Læs målene her!
Læremidler
© Colourbox

Eksamen i AT - hvordan foregår den? (For stx-elever)

Eksamen er en synopsiseksamen og består dels af en synopsis, som eleverne afleverer i marts måned, dels en mundtlig eksamen af ½ times varighed. - Læs mere om synopsis og talepapir og hent autentiske elevbesvarelser!

Eksempler på synopser

COLOURBOX6727929.jpg

Synopsiseksempel engelsk+samfundsfag

Analyse af taler af Georg Bush og Tony Blair. Selv om denne synopsis er fra 2007 og der analyseres taler fra afgåede politikere, kan den alligevel inspirere!
Projektarbejde
© Colourbox

Synopsiseksempler med dansk/engelsk plus samf

Se gode og dårlige synopser fra de konferencer, som Undervisningsministeriet gennemførte i september 2008. På konferencen skulle deltagerne diskutere sig frem til, hvilke synopser der fungerede godt.
876458_.jpg

Synopsiseksempler med naturvidenskab og hi, fi, rel

Undervisningsministeriet gennemførte 6 regionale konferencer i september 2008. Her kan du hente de synopser, der dannede baggrund for gruppearbejderne på konferencerne. En del er gode, en del er mindre gode. Her kan du hente fysik, biologi koblet med historie, filosofi eller religion.
COLOURBOX3956763.jpg

Gode og dårlige synopsiseksempler med naturvidenskab plus humaniora

UVM indhentede synopsiseksempler fra skolerne til konferencerne i september 2008. Her kan du hente nogle af de synopser, der dannede baggrund for gruppearbejderne på konferencerne. En del er gode, en del er mindre gode. På denne side finder du synopser med dansk, engelsk, billedkunst koblet med fysik, biologi eller kemi. Plus en vejledning til symopsis!
Bog_computer
© Colourbox

Synopsiseksempler med samf plus hi, rel, old

Se gode og dårlige synopser fra de konferencer, som UVM gennemførte i september 2008. På konferencen skulle deltagerne diskutere sig frem til, hvilke synopser der fungerede godt. Her finder du eksempler med samfundsfag kombineret med religion, historie eller oldtidskundskab. Brug dem til at kvalificere elevernes synopser.
unge

Synopsiseksempler med samfundsfag/psykologi og fy/ke/bi

Se gode og dårlige synopser fra de konferencer, som UVM gennemførte i september 2008: Kemi, biologi og fysik koblet med samfundsfag eller psykologi. Grupperne skulle diskutere sig frem til, hvilke synopser der fungerede godt.
robot_lego_COLOURBOX2378699.jpg
© Colourbox

AT: Synopsiseksempel - Fremtiden (eng-fys) (For gymnasieelever)

Eksempel med fagene engelsk og fysik om intelligens."Fremtiden – forudsigelser og visioner – Utopi eller Dystopi. Samspillet mellem kunstig intelligens og menneskelig intelligens og hermed forbundne etiske konsekvenser og overvejelser "
Troværdighed

Samfundsfag og dansk

Elever motiveres af at kommunikere til en autentisk modtager, så hvorfor ikke indgå samarbejde med lokalpolitikere om at brande dem? Forløbet styrker elevernes innovative kompetencer, fordi de udvikler et løsningsforslag til en ekstern part.
876458_.jpg

Synopsiseksempler med naturvidenskab og hi, fi, rel

Undervisningsministeriet gennemførte 6 regionale konferencer i september 2008. Her kan du hente de synopser, der dannede baggrund for gruppearbejderne på konferencerne. En del er gode, en del er mindre gode. Her kan du hente fysik, biologi koblet med historie, filosofi eller religion.

Læs også

COLOURBOX6579668.jpg

Idégenerering (For gymnasieelever)

Sådan får du gode idéer! Få inspiration til et emne, en original vinkel på emnet eller en flot præsentationsform til dit projekt.
Foredrag

Teori, metode og videnskabsteori i AT - Begynd her!

Eleven skal arbejde med sagen ved hjælp af fagene. Fagene kommer med al deres viden, med deres særlige terminologi og med et beredskab af teorier og metoder som værktøjer til at belyse sagen og opnå indsigt. Hent inspiration fra fagenes sider med metode.
Tre pile

AT-inspiration fra Rønde Gymnasium

Kompetenceplan, forløbsbeskrivelse, arbejdspapirer til elever og lærere om videnskabsteori, synopsisbeskrivelse med og uden innovation - her er masser af inspiration!

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Synopsisvejledning fra Rønde Gymnasium
Synopsisvejledning til synopsis med innovation fra Rønde Gymnasium