Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger

Her kan du læse mere om de syv ledelsesfelter. Ledelsesfelterne er suppleret af kompetencemål, som er bygget op efter samme princip som de forenklede Fælles Mål.
Leder Utterslev Skole

En dygtig forvaltning og skoleledelse er kendetegnet ved at besidde kompetencer inden for syv ledelsesfelter:

• Ledelse af læringsmiljøer

• Ledelse af strategi og forandringsprocesser

• Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning

• Ledelse af kapacitets- og kompetenceudvikling

• Ledelse af fag- og tværprofessionelt samarbejde

• Ledelse af trivsel, motivation og engagement

• Ledelse af den åbne skole. 

De syv ledelsesfelter er identificeret af Styregruppen for Skoleledelse, som består af Undervisningsministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen sammen med det Nationale Dialogforum for Skoleledelse, som består af relevante vidensmiljøer og udbydere af kompetenceudvikling. Udarbejdelsen af de syv ledelsesfelter er udarbejdet i forlængelse af folkeskoleaftalen, hvori der blev afsat en statslig finansieret pulje på i alt 60 millioner kroner til at styrke ledelse af skolen. Midlerne er udmøntet efter indstilling fra Styregruppen for Skoleledelse. 40 millioner af de 60 millioner går til aktiviteter, der tager udgangspunkt i de syv ledelsesfelter. 

Ledelsesfelterne er suppleret af kompetencemål, som er bygget op efter samme princip som de forenklede Fælles Mål. For hvert ledelsesfelt er der derfor knyttet kompetence-, videns- og færdighedsmål, som er målrettet henholdsvis skoleledelser og forvaltninger. Kompetencemålene kan anvendes både i forbindelse med tilrettelæggelse af kompetenceudvikling og til dialog i kommuner og på skoler, herunder som udgangspunkt for supervision, sparring mellem forvaltningen og skoleledelse og til selvevaluering.

Oversigt over Det Nationale Dialogforum for Skoleledelse:

• Aarhus Universitet

• Aalborg Universitet

• Center for Offentlig Kompetenceudvikling

• Copenhagen Business School

• Danmarks Evalueringsinstitut

• KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

• Professionshøjskolerne

• SFI – Det Nationale Forskningscenter for Udvikling

• Syddansk Universitet

.

I denne publikation (se højre kolonne) finder du derudover en række refleksionsspørgsmål, som forhåbentligt kan bidrage til, at forvaltninger, skolebestyrelser og skoleledelser kan diskutere og reflektere over, hvordan man handler i forhold til ledelsesfelterne.

Refleksionsspørgsmålene kan endvidere danne udgangspunkt for supervision, sparring mellem forvaltning og skoleledelse og til selvevaluering. 

Læs mere om de syv ledelsesfelter i publikationen Ledelse af den nye folkeskole - Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger under Relaterede filer.