Taburet med hynde

Dette forløb i håndværk og design er afprøvet under udviklingsarbejdet i efteråret 2012. Forløbet strækker sig over ca. 20 timer og er stillet til rådighed af Malene Holst Andersen, Thorning Skole.

Fælles Mål

Kompetencemål: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer. (Håndværk - forarbejdning)

Kompetencemål: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. (Håndværk - materialer)

Kompetencemål: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling. (Design)

Introduktion

Eleverne fremstiller en taburet i træ efter lærerens instruktioner, hvor der indgår forskellige opmålinger, typer savning og samlinger. Eleverne vælger selv en overfladebehandling. 
Eleverne designer en hynde, hvor diverse materialer må anvendes. Hynden skal passe til taburetten og skal fungere.

Eleverne laver en udstilling og tager billeder. Billederne kommer på skolens intranet.

Forløbet kan også bruges på valgfagsniveau. Her vægtes produktrealisering samt evalueringen. I stedet for at fremstille den viste model på taburet, lader eleverne sig inspirere af taburetter og designer så deres egen model, der stadig skal indeholde et skjult rum under sædet.

Formål

Eleverne skal bearbejde materialer, træ og tekstil, til en taburet. De skal indtænke funktion og æstetik i relation til de valgte materialer.

Eleverne skal udvælge det foto af deres taburet, som de synes bedst præsenterer taburetten.

Eleverne skal begrunde deres materialevalg ud fra taburettens tænkte funktion.

Eleverne skal vurdere taburettens æstetiske udtryk.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Planlægning:

Giv eleverne nogle rammer for taburettens størrelse.

Lad eleverne have adgang til instruktionsvideoen til taburetten. Det kan supplere lærerens instruktioner og dermed afhjælpe ventetid.

Ved fremstilling af hynde kan designprocessen styres ved at udlevere skemaet. Se under relaterede filer.

Arbejdsform:

Eleverne arbejder individuelt. Ved fremstilling af taburetten er eleven i mesterlære og skal fordybe sig i f.eks. skrå savning.

Eleverne starter med at overveje, hvordan taburetten skal laves, hvilke mål den skal have samt hvordan hynden skal se ud, materialer og dimensioner. 

Når eleven vælger materialer til hynden, tages et foto af hver af materialeforslagene. Disse skal bruges til at kvalificere materialevalget.

 

Materialevalg: Fyrretræ samt krydsfiner til bunden. Trælim og skruer.

Diverse tekstile materialer samt fiberfyld til hynde.

Eksempel på læringsmål - og udfordringsmål

Eleven kan save skrå efter opmærkning.

Eleven kan redegøre for det valgte materiale til hynden ud fra funktionalitet og æstetik.

Eleven kan præsentere sit arbejde elektronisk.

 

Udfordringsmål: Eleven kan lave en anden udformning af taburetten end den foreslåede model. Eleven kan arbejde med flere hemmelige rum under sædet.

Omfang

ca. 20 lektioner.

Gennemførelse

Lek. 1-2:

Introduktion til emnet. Gennemgang af materialer, instruktionsvideo, måle- og saveteknik samt samlingsteknik (lim og skruer).

Lek. 3-10:

Fremstilling af taburet.

Lek. 11-17:

Design og fremstilling af hynde.
Hynden sys med kant/højde/særlig teknik. Størrelsen skal passe til taburetten, og man skal kunne sidde på taburetten. Stof og andet materiale skal indgå, og der skal være et personligt kendemærke på hynden.

Lek. 18-20:

Færdiggørelse samt etablering af udstilling/tage billeder. Samtale om æstetik og funktionalitet.

Tegn på læring

Eleverne saver efter opmærkningerne. Forskellige grader af præcition er udtryk for læringsniveau.

Eleverne udarbejder hynden, så grad af funktionalitet er tydelig.

Elevernes vælger materiale til hynden, som opfylder deres ide til funktionalitet.

Eleverne redegør for taburettens æstetiske udtryk.

Eleverne viser de foto, de har af materialeforslag, samt det foto af den færdige taburet, der skal på intra.

Forslag til undervisningsdifferentiering

Elever, der arbejder langsomt, kan lave en taburet sammen. Denne kan så bruges i klassen.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)
Teknikker (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning af bløde og hårde materialer (vejledende mål)
Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer ud fra hensigten med produktet (vejledende mål)
Håndværk - materialer (obligatorisk)
Materialekombination og udtryk (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk (vejledende mål)
Eleven har viden om formsprog og farvers æstetiske udtryk (vejledende mål)
Design (obligatorisk )
Evaluering (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt (vejledende mål)
Eleven har viden om evaluering og vurdering af produktets værdi for andre (vejledende mål)

Relaterede filer

Udfyld skemaet som støtte for designprocessen.