Taburet med hynde - med vægt på designprocessen

Dette forløb i håndværk og design er afprøvet under udviklingsarbejdet i efteråret 2012. Forløbet strækker sig over ca. 20 timer og er stillet til rådighed af Malene Holst Andersen, Thorning Skole. Dette forløb omskrevet til valgfagsniveau.

Introduktion

Fælles Mål

Kompetencemål: Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstillinger.

Eleverne fremstiller en taburet i træ med inspiration fra hverdagslivet. De lader sig inspirere af taburetter og designer så deres egen model, der skal indeholde et skjult rum under sædet. Der indgår forskellige opmålinger, typer savning og samlinger. Eleverne vælger en overfladebehandling. 

Eleverne designer en hynde, hvor diverse materialer må anvendes. Hynden skal passe til taburetten og skal fungere.

Eleverne laver en udstilling og tager billeder. Billederne kommer på skolens intranet.

Forløbet kan også bruges på valgfagsniveau. Her vægtes produktrealisering samt evalueringen. I stedet for at fremstille den viste model på taburet, lader eleverne sig inspirere af taburetter og designer så deres egen model, der stadig skal indeholde et skjult rum under sædet.

Formål

Eleverne skal designe en taburet, med inspiration fra hverdagslivet, hvori indgår materialerne, træ og tekstil. De skal indtænke funktion og æstetik i relation til de valgte materialer.

Eleverne skal begrunde deres materialevalg ud fra taburettens tænkte funktion.

Eleverne skal vurdere taburettens æstetiske udtryk.

Eleverne skal evaluere deres designproces samt produkt gennem fotos. Disse fotos vises sammen med en udstilling af taburetten.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Planlægning:

Lad eleverne have adgang til instruktionsvideoen til taburetten. Se på forskellige taburetter i såvel fysisk form som på nettet. 

Ved fremstilling af hynde kan designprocessen styres ved at udlevere skemaet. Se under relaterede filer.

Arbejdsform:

Eleverne arbejder individuelt. 

Eleverne skitserer hvordan taburetten skal se ud. Hvilke mål den skal have samt hvordan hynden skal se ud, materialer og dimensioner. De tegner forskellige forslag og beskriver de enkelte trin af arbejdsprocessen. 

Når eleven vælger materialer til hynden, tages et foto af hver af materialeforslagene. Disse skal bruges til at kvalificere materialevalget. Evt. kan der suppleres med, at eleverne tager en materialeprøve til deres egne inspirationsnotater.

 

Materialevalg: Fyrretræ samt krydsfiner til bunden. Trælim og skruer, tapninger, vinkelbeslag afhængigt af elevernes behov.

Diverse tekstile materialer samt fiberfyld til hynde.

Eksempel på læringsmål - og udfordringsmål

Eleven kan planlægge og gennemføre designprocessen.

Eleven kan redegøre for det valgte materiale til hynden ud fra funktionalitet og æstetik.

Eleven kan præsentere sit arbejde elektronisk.

 Eleven kan redegøre for hvordan designideen blev omsat til det endelige produkt.

Udfordringsmål: Eleven kan udforme taburetten med kombination af flere materialer; træ og metal. Eleven kan arbejde med flere hemmelige rum under sædet. 

Omfang

ca. 20 lektioner.

Gennemførelse

Lek. 1-2:

Introduktion til emnet. Gennemgang af materialer, instruktionsvideo, måle- og saveteknik samt samlingsteknik (lim og skruer).

Lek. 3-10:

Fremstilling af taburet.

Lek. 11-17:

Design og fremstilling af hynde.
Hynden sys med kant/højde/særlig teknik. Størrelsen skal passe til taburetten, og man skal kunne sidde på taburetten. Stof og andet materiale skal indgå, og der skal være et personligt kendemærke på hynden.

Lek. 18-20:

Færdiggørelse samt etablering af udstilling/tage billeder. Samtale om æstetik og funktionalitet.

Tegn på læring

Eleverne saver efter opmærkningerne. Forskellige grader af præcision er udtryk for læringsniveau.

Eleverne udarbejder hynden, så grad af funktionalitet er tydelig.

Elevernes vælger materiale til hynden, som opfylder deres ide til funktionalitet.

Eleverne redegør for taburettens æstetiske udtryk.

Eleverne viser de foto, de har af materialeforslag, samt det foto af den færdige taburet, der skal på intra.

Forslag til undervisningsdifferentiering

Elever, der arbejder langsomt, kan lave en taburet sammen. Denne kan så bruges i klassen eller måske kan den bruges i indskolingen.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design - valgfag
7. - 8./8. - 9. klasse
Design (obligatorisk)
Produktrealisering (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan fremstille produkter efter ideer med inspiration fra hverdagsliv (vejledende mål)
Eleven har viden om form og funktion i udførelse af produkt (vejledende mål)
Evaluering (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt ud fra designide (vejledende mål)
Eleven har viden om kriterier for proces- og produktevaluering (vejledende mål)