Tag stilling på et oplyst grundlag

Eleverne tager stilling til, hvorvidt de umiddelbart mener, at valgretten skal sættes ned til 16 år. Derefter ser de en kortfilm med fakta samt argumenter for og imod, inden de igen tager stilling til emnet. Hermed får de erfaring med, hvad det vil sige at tage stilling på et oplyst grundlag, og at de ofte vil skifte mening, når de sætter sig ind i en sag.

Formål
Formålet er at træne eleverne i at tage stilling til forskellige udsagn, lytte til hinandens argumenter og forstå, hvorfor andre mener, som de gør.

Fag
Dansk (Fremstilling), Samfundsfag (Politik og Samfundsfaglige metoder).

Tidsforbrug
30-45 min

Forberedelse
Tegn en kridtstreg fra den ene ende af lokalet til den anden og skriv ‘enig’ i den ene ende og ‘uenig’ i den anden af stregen (eller læg et papir med enig/uenig i hver ende af klasseværelset).

Du skal bruge et kridt og udstyr til at vise film samt kortfilmen ‘Stemmeret’ (varighed 4:08).

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet. 

 

Relaterede moduler