Talemåder og vendinger

Hvor mange talemåder kender eleverne, hvilke talemåder bruger de selv, og hvordan kan man arbejde med talemåder, så eleverne husker dem bagefter?

 

Introduktion

I dette forløb arbejder elever i 3. klasse med talemåder ved at finde, illustrere og forklare med indtalt lyd. Forløbet, som er udarbejdet af Anette Juhler - Mølleskolen, lægger op til, at man kan arbejde på Smartboard, men kan også bruges med andre programmer som fx Powerpoint eller Photo Story.

Formål

Eleverne skal have indsigt i, at tekster er sprog bestående af udtryk og indhold, og at udtrykket er bestemmende for opfattelsen af indholdet. 

Planlægning, arbejdsformer og materialevalg

Start med at hente Notebookfilen "Talemåder"  med forklaringer/lærernoter, inden du læser om forløbet. I beskrivelsen af forløbet henvises der nemlig til lærernoter i Notebookfilen.

Brug Firefox eller Crome, når du henter filen med forløbet. For at kunne se indholdet, skal du have Notebook installeret. Programmet kan hentes som en prøveversion, hvis du ikke har det.

Du skal bruge programmet Notobook (til Smartboard) eller et andet præsenationsprogram fx Powerpoint, et tegneprogram, fx Photofiltre og et program til lydoptagelse fx Audacity (begge er gratis).  

Når vi i dette forløb har valgt at arbejde i Notebook, er det fordi det oftest bruges af læreren, som producerer materialer til eleverne,  men eleverne kan inddrages ved selv at arbejde i programmet. 

Hvis du ikke vil arbejde i Notebook, kan du fx lægge tegningerne i Photo Story med tilhørende lydfil.

Desuden en kasse med bøger om talemåder/vendinger. Se forlslag til litteratur nederst på siden.

Eksempel på læringsmål - og udfordringsmål 

  • Eleven kan lære om talemåder og vendinger og deres betydning.
  • Eleven kan lære at forklare og formidle en talemåde med billede og lyd.

Omfang

Forløbet strækker sig over 8-10 lektioner.

Gennemførelse 

Introduktion til talemåder - 4 lektioner

Fælles snak på klassen om talemåder. Nogle tegninger af talemåder lægges på en Notebookfil (program til Smartboard). Spotlys kører hen over de forskellige tegninger af talemåder (se lærernoter ang. spotlys i Notebookfilen). Hvad siger vi og hvad betyder det egentligt? Hvilke talemåder kender I?

Eleverne får 5 min. i grupper til at finde talemåder om kroppen. De kan bruge bøger om talemåder og vendinger som hjælp.

Hver elev vælger en talemåde/vending, som hun vil illustrere som talemådens konkrete udtryk. Fx Tage benene på nakken, sommerfugle i maven. Eleverne tegner i Photofiltre eller andet tegneprogram.

Tegninger gemmes som elevens navn.jpeg i en fælles mappe.

Hvad betyder talemåden? - 4 lektioner

Eleverne arbejder sammen to og to og hjælper hinanden med at lave en sætning, hvor det fremgår, hvad talemåden betyder. Derefter indtales sætningen i en lydfil i Audacity (gratis lydprogram) og eksporteres som mp3. Filen gemmes som elevens navn.mp3.

Elevernes tegninger og lydfiler samles på fælles side i Notebook. Fra hver tegning linkes der til elevens egen Notebook-side, hvor der er tegning og lydfil.

Se hvordan på Notebookfilen, hvor der er lavet forklaringer til fremgangsmåden (lærernoter).

Tegn på læring 

Som evaluering laves en Jeopardy ud fra elevernes talemåder. Her ses et eksempel, men man kan også lave sin egen Jeopardy.

Man kan også lave en multiple choice i ElevIntra. Under Værktøj > Evaluering findes et værktøj, hvor det er nemt at udarbejde en multiple-choice til eleverne. Man kan lave et ubegrænset antal spørgsmål, hver med op til 5 svarmuligheder, og man kan vælge, om en eller flere svarmuligheder anses for korrekte..

Der er også mulighed for evaluering i Notebook - multiple choice eller lignende. Se forklaring/lærernoter i Notebookfilen.

Forslag til undervisningdifferentiering

Det kan være en hjælp for eleverne at lade dem kigge i bøger for at finde forslag til talemåder og vendinger.

Relaterede materialer

"Skeletter i skabet og 73 andre talemåder genfortalt for børn", Helene Wagn.

"Andres køer har større yver og 814 andre ordsprog", Erik Villum.

Serien "Slå ørerne ud" af Vibeke Andresen. Fx "Har jeg blod på tanden?"," Bjørns bjørnetjeneste", "Planteskolen går agurk", "Sommerfugle i maven".

talemaader_0.jpg
© Lise Thomsen

Relaterede filer

Hent Notebook-filen med talemåder og lærernoter/forklaringer.

Relaterede links

Her kan eleverne teste, om de kan huske de talemåder, de har lært.
Hen en prøveversion af programmet Notebook.