Talknuser – matematik og færdsel

Eleverne arbejder som entreprenører og innovatører og skal afdække, hvilke udfordringer, der er på trafiksikkerhedsområdet. De lærer bl.a. at arbejde med databearbejdning og at udarbejde konceptbeskrivelser med løsningsforslag til typiske problemstillinger i trafikken.

Formål

Talknuser

Talknuser er delt i to: en statistikdel og en innovationsdel. I statistikdelen er der to emner, med hvert deres fokusområde: Fart og cykelhjelm. Innovationsdelen består af en Idé-fase og dernæst valget mellem tre typer af løsningsrum: Love & regler, Design & teknik eller Oplysning & kampagner.

Eleverne arbejder med data og statistik, og skal endvidere formulere deres egne konceptbeskrivelser, som indebærer selvudviklede idéer og løsningsforslag til nogle af samfundets typiske trafikale problemstillinger.

Forløbet er opbygget omkring et digitalt materiale, som guider eleverne igennem emnerne. Matematikfagligt støttes eleverne bl.a. af et sæt ”Matematikværktøjer”, der kan findes i det digitale materiale. Vi anbefaler, at lade alle elever arbejde med ét emne af gangen, organiseret som makkerarbejde. Til hvert emne hører der 7 opgaveark og et afgrænset datasæt.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Tidsrammen vil naturligvis afhænge af, hvordan der arbejdes med læremidlet. Men som en anslået tidsramme, vil én lærer med én klasse kunne regne med følgende:
• Gennemgang og databearbejdninger af ét emne (fart eller cykelhjem) – 5-6 lektioner
• Lokal dataindsamling (cykelhjelm) – 4-6 lektioner
• Idé og kreative løsningsforslag – 3-4 lektioner
• Fremlæggelse – ca. 2 lektioner

Fart
Handler om fartens betydning for trafikulykker, om hastighedsudviklingen på vejene, om geografiske forskelle, om målgrupper og holdninger til at køre for stærkt.

Cykelhjelm
Handler om brug og holdning til cykelhjelm, om cykelulykker, risiko og målgruppe. Her er det også relevant at indsamle lokal data, ift., at undersøge forskellige holdninger til brugen af cykelhjelm.

Idé-fase
Brainstorming på løsning af gruppens valgte problem for trafiksikkerheden og udvælgelse af løsningstype.

Løsningsrum
Udvælgelse af hvordan problemet skal løses. Tre løsningsrum: Love & regler, Design & teknik eller Oplysning & kampagner.

Undervisningens tre faser (3)

Produceret i samarbejde med

Rådet for SIKKER TRAFIK / /Skole

 /Skole

sikker_trafik_MO-weblogo_300px.jpg

Forenklede Fælles Mål

Færdselslære
7. - 9. klasse
Trafikal adfærd (obligatorisk )
Egen sikkerhed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan reducere risiko for tilskadekomst i trafikken (vejledende mål)
Eleven har viden om risikofaktorer i trafikken (vejledende mål)
Ansvar (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan færdes ansvarsfuldt i trafikken (vejledende mål)
Eleven har viden om ansvar i trafikken (vejledende mål)