Teamsamarbejde

Interview med Christian Quvang, Cand. Pæd. Psych., Lektor, Ph.d.

Christian Quvang taler om, hvordan teamsamarbejde spiller en central rolle i forhold til at styrke de inkluderende læringsmiljøer.

Han tager udgangspunkt i konkrete projekter, som han har lavet sammen med kommuner og Undervisningsministeriet og fremhæver konkrete eksempler herfra. Han begrunder på den baggrund vigtigheden af at arbejde med inkluderende strategier i dagtilbud og skole. 

 

Læs mere om Sorø Kommunes arbejde med at skabe stærke børnefællesskaber - og se flere videoer om arbejdet med de pædagogiske pejlemærker. 

Emneord