Teaterprojekt

Hvordan kan det gøres?
COLOURBOX2002841.jpg

Før du starter

At producere et teaterstykke er en lang proces, der skal struktureres meget klart for eleverne og dig selv. Det er en god ide at have klare rammer at tilbyde eleverne, når de skal skrive og repetere stykket. En dato til selve forestillingen er også nødvendig for at give eleverne en deadline at arbejde frem imod.

Det handler om at få alle elever til at deltage aktivt i processen. For at opnå dette kan man tænke skriveprocessen og sceneopdelingen i grupper, dvs. at franskholdet er opdelt i grupper, og at hver gruppe tager sig af plottet, dialogerne og præsentationen af en scene i det sammensatte stykke.

Tænk på…

• Et plot, der kan give sammenhæng til flere forskellige scener (f.eks. en bygning, hvor hver lejlighed modtager et mystisk anonymt brev. Der kommer forskellige reaktioner på brevet i hver lejlighed. Mysteriet opklares til sidst)

• Et antal små scener og et antal medlemmer i hver gruppe(f.eks. familiescener fra de forskellige lejligheder)

• Scenernes struktur.  Hver scene skal bestå af en introduktion, et problem og en konklusion (introduktion af familieforholdene, krisen brevet provokerer, (midlertidig) konklusion)

• En eller flere personer (eller begivenheder) skal give sammenhæng til scenerne (f.eks. en pedel der præsenterer hver lejlighed for postbuddet, der skal uddele de mystiske breve)

Selve forløbet

Introducere emnet

Forklar projektet og rammerne til franskholdet. Giv eleverne mulighed for at komme med deres ideer mht. sted, slutning…

Del holdet op i grupper, så hver gruppe har et nogenlunde lige antal elever og at antallet af grupper svarer til antallet af scener.

Bed eleverne om at sætte sig i deres nye grupper. Her skal de finde ud af, hvorfor deres gruppe hænger sammen i teaterstykket (Er de en familie, venner, kollegaer…?)

 

Personer

  • Få eleverne til at beskrive den person, de ønsker at spille (personlighed, tøj, familie…). Her er mulighed for at lære eller repetere personbeskrivelse.  Til denne øvelse kan du bruge dokumentet Fiche d’identité de mon personnage, som du finder her på siden.

Efter denne opgave ved man hvilke kostumer indgår i stykket.

  • Eleverne lærer deres personbeskrivelse og går derefter rundt i klassen og præsentere sig for hinanden.  Du kan bruge dokumentet Qui es-tu? – Interview des personnages til denne opgave.

Steder

Grupperne kan evt. beskrive stedet, hvor deres scene finder sted. Her læres eller repeteres ordforråd for at beskrive et sted samt præpositioner.

Dette er en god mulighed for at afklare, hvad der bliver brug for af rekvisitter. Man kan evt. få eleverne til at tegne deres baggrund og bruge den på dagen ved hjælp af en projektor.

Scener og dialoger

 1- Hver medlem i hver gruppe skriver på et stykke papir hvad han/ hun foretager sig i starten af scenen (f.eks. ”Dans l’introduction je range ma chambre”), hvad krisen består af (la crise) og hvordan scenen skal slutte) Du kan bruge dokumentet Ma scène.

Det er en god ide at lade eleverne skrive på den tekst de skal spille, da man dermed sikrer sig at de forstår indholdet.

Repetere stykket

Dette gøres først i grupperne, hvor læreren har mulighed for at gå rundt og høre hver gruppe i deres tekst og evt. rette udtale og intonation.

Stykket repeteres hele vejen igennem 4-5 gange.

Fremvisning: konklusion og evaluering

Inviter andre franskhold eller forældre til forestillingen.

Film evt. forestillingen for at give eleverne mulighed for at se det, de har opnået.

Hvert år organiserer l’Institut Francais de Copenhague et teatertræf, som er åben for alle franskhold i Danmark.

Forenklede Fælles Mål

Fransk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Sprogligt fokus (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formulere enkle sætninger (vejledende mål)

Relaterede filer

Fiche d'identité de mon personnage.
Qui es-tu? Interview des personnages.
Ma scène