Teknologi og medier på det gymnasiale område

Her finder du oplysninger om et forsknings- og udviklingsprojekt udarbejdet for Undervisningsministeriet, der har sat fokus på udvikling af pædagogiske it-anvendelser i de gymnasiale uddannelser.

Forskningsprojektet for de gymnasiale uddannelser foregik i 3 runder og en efterfølgende særlige 4. runde i perioden 2010-2014.. 

Projektet omfattede 4 runder:

Runde 1 - 2010-2011

Her finder du skolernes midtvejs og afslutningsrapporter. Du finder samme sted også Aarhus Universitets resume og samlet rapport fra denne forsøgsrunde.

Runde 2 - 2011-2012

Her finder du skolernes midtvejs og afslutningsrapporter. Du finder samme sted også Aarhus Universitets resume og samlet rapport fra denne forsøgsrunde.

Runde 3 - 2012-2013

Her finder du midtvejs- og afslutningsrapporter fra runde tre projekterne. Du kan her også læse Aarhus Universitets statusrapporter.

Runde 4 - 2013- 2014 

Her kan du læse om runde fire og hente de forskellige afslutningsrapporter og bilag. Skolenetværksdelen blev koordineret og styret fra Egaa Gymnasium. Forskningsdelen blev varetages af projektleder Professor Helle Mathiasen og en forskningsgruppe primært fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

------------------------------------------------------------------------------

Første runde blev afsluttet i efteråret 2011. Tredje runde blev afsluttet i efteråret 2013 og fjerde runde blev afsluttet i efteråret 2014.

Forskningsdelen blev varetaget af en forskningsgruppe på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet med professor Helle Mathiasen som hovedansvarlig. Fokus for projekterne var nytænkning af undervisning med brug af teknologi til kommunikation, samarbejde, medieproduktion og digitale undervisningsmaterialer.

I hver runde er der blevet offentliggjort både projektskolerne og forskningsgruppens rapporter her på EMUen.

Bemærk: Helle Mathiasen er fra efteråret 2014 professor ved Købehavns Universitet - Institut for Naturfagenes Didaktik.

 

Pc

Relaterede filer

Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser: Hovedrapport 2014 (runde 4).
Som afslutning på 4. runde af forsknings-, udviklings- og netværksprojektet, 2012-2014: Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, har forskningsgruppen udarbejdet denne korte publikation med titlen "Mediebrug og læringsmiljøer".

Relaterede links

Projektet, var forankret på Aarhus Universitet hos professor Helle Mathiasen, og projektet blev påbegyndt i januar 2010 og forløb i tre runder til 2013. Derudover deltag Aarhus Universitet også i en særlig 4. runde som blev afsluttet i 2014.