Teknologiforståelse

Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. På denne side finder du information om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Blandt omkring 140 ansøgere er 46 skoler nu udvalgt til at deltage i Undervisningsministeriets treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen (se mere)

Alle kommuner og skoler, der har ansøgt om at deltage i forsøget, har fået direkte besked.

Formål

Formålet med Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

De 46 deltagende skoler skal medvirke i en pionèrindsats om at tænke teknologiforståelse ind som en del af folkeskolens undervisning, så det bidrager til udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelsen hos eleverne.

Gennem forsøget vil skolerne blive understøttet både økonomisk og fagligt.

Skal din skole være med?

Du kan stadig finde vejledningen om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning nedenfor.

Første fælles aktivitet for deltagende skoler er et kick-off-arrangement i slutningen af 2018. Kompetenceudvikling er lærerne starter op mod, at de første elever forventeligt starter undervisning i teknologiforståelse i februar 2019.

Konsortiet, der varetager forsøget, kontakter alle deltagende skoler med nærmere info.

Er din skole ikke med?

Undervisningsministeriet vil oprette og facilitere et landsdækkende og flere regionale kompetencenetværk for interesserede skoler, som ikke deltager i forsøget. I netværkene kan der arbejdes med materialer og erfaringer fra forsøgsskolerne. Ministeriet melder nærmere ud om muligheden for at deltage i netværksaktiviteterne senere på efteråret 2018.

Det vil også være muligt for alle at følge forsøget via emu.dk og på sigt via forsøgets egen hjemmeside.

Spørgsmål kan sendes til:

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på mail: teknologiforstaeelse@uvm.dk

Har du mindre opklarende spørgsmål, kan du også kontakte os direkte her:

Fuldmægtig Ane Sophie Pedersen, ane.sophie.pedersen@stukuvm.dk, tlf. 3392 5285.

Chefkonsulent Anna Sofie Weigaard Jørgensen, anna.sofie.weigaard.jorgensen@stukuvm.dk, tlf. 3392 5429.

Relaterede links

I næste skoleår sætter undervisningsminister Merete Riisager gang i et stort forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.