Teknologiforståelse

Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. På denne side finder du information om ansøgningsprocessen for deltagelse i forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.
Deltag i forsøg med teknologiforståelse - postkort

Der er åbent for ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 24. august 2018, kl. 12.

Kommunen skal indsende en samlet ansøgning fra kommunens interesserede skoler.

Formål

Formålet med Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

Deltagelse i forsøget giver mulighed for at blive blandt de ca. 45 skoler, som skal medvirke i en pionèrindsats om at tænke teknologiforståelse ind som en del af folkeskolens undervisning, så det bidrager til udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelsen hos eleverne.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at skolen i forvejen har kendskab til at arbejde med teknologiforståelse. Det vigtigste er, at motivationen for at arbejde med teknologiforståelse er til stede, og at skolens ledelse og kommunen bakker op herom.

Gennem forsøget vil skoler blive understøttet både økonomisk og fagligt.

Hvem kan søge?

Kommunen ansøger om, at én eller flere af kommunens folkeskoler deltager i forsøget.

Der er ikke noget loft over, hvor mange folkeskoler der kan deltage per kommune. Der er dog fastsat et loft på maksimalt deltagelse af 45 folkeskoler i alt på landsplan.

Hvordan søger jeg?

Ansøgninger fremsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som findes på denne side. Der er åbent for ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 24. august 2018, kl. 12.

Det er dog allerede nu muligt for kommuner at komme med en ikke forpligtende forhåndstilkendegivelse om, hvorvidt man ønsker at deltage i forsøget. Det kan være relevant, hvis fx en kommune ønsker at tilkendegive interessen tidligt og forventningsafstemme med skolerne, men først har mulighed for behandling af ansøgningen i kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt. (Der er nu lukket for forhåndstilkendegivelser).

Læs mere om udvælgelse af skoler i deltagelse i forsøget i vejledningen om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

  

  

Spørgsmål kan sendes til:

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på mail: teknologiforstaeelse@uvm.dk

Har du mindre opklarende spørgsmål, kan du også kontakte os direkte her:

Chefkonsulent Mads Sode, mads.sode@stil.dk, tlf. 6126 9111

Chefkonsulent Anna Sofie Weigaard Jørgensen, anna.sofie.weigaard.jorgensen@stukuvm.dk, tlf. 3392 5429.

Undervisningsministeren opfordrer skoler til at deltage i forsøget:

  

Relaterede links

I næste skoleår sætter undervisningsminister Merete Riisager gang i et stort forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.