Teknologiforståelse

Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. På denne side finder du information om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Rammerne – Fælles Mål – for indholdet i teknologiforståelse som selvstændigt fag og teknologiforståelse integreret i udvalgte eksisterende fag er på plads. Du kan finde dem nederst på siden.

Formål

Formålet med Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen med henblik på, at alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

De 46 deltagende skoler skal medvirke i en pionèrindsats om at tænke teknologiforståelse ind som en del af folkeskolens undervisning, så det bidrager til udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelsen hos eleverne. I forsøget skal der arbejdes med både teknologiforståelse som et selvstændigt fag og med teknologiforståelse som en faglighed integreret i udvalgte eksisterende fag (dansk, matematik, billedkunst, natur/teknologi, håndværk og design, samfundsfag og fysik/kemi).

Gennem forsøget vil skolerne blive understøttet både økonomisk og fagligt.

Fælles Mål for teknologiforståelse

Fælles Mål for teknologiforståelse som selvstændigt fag er nu færdige. Målene er udarbejdet af en rådgivende ekspertskrivegruppe under ledelse af et formandskab bestående af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, og direktør Michael E. Caspersen, It-vest. Ekspertskrivegruppen bestod derudover af ca. 20 videnspersoner fra universiteter og professionshøjskoler, lærere og ministeriets læringskonsulenter.

Den rådgivende ekspertgruppe stod også i spidsen for at udvikle indholdet til den anden del af forsøget, hvor teknologiforståelse skal integreres i en række af de eksisterende fag i folkeskolen. 

Skal din skole være med?

Du kan stadig finde vejledningen om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning nedenfor.

Kompetenceudvikling af lærerne starter op mod, at de første elever begynder på undervisningen i teknologiforståelse i foråret 2019.

Er din skole ikke med?

Undervisningsministeriet vil oprette og facilitere et landsdækkende og flere regionale kompetencenetværk for interesserede skoler, som ikke deltager i forsøget. I netværkene kan der arbejdes med materialer og erfaringer fra forsøgsskolerne. Ministeriet melder nærmere ud om muligheden for at deltage i netværksaktiviteterne snarest.

Det vil også være muligt for alle at følge forsøget via emu.dk og på sigt via forsøgets egen hjemmeside.

Fælles Mål for teknologiforståelse som selvstændigt fag

Fælles Mål for teknoligiforståelse interegreret i udvalgte eksisterende fag

Materialet til den del af forsøget, der arbejder med at integrere teknologiforståelse i udvalgte eksisterende fag, er udformet som tillæg til de eksisterende beskrivelser af fagene. I oversigten over Fælles Mål, er der tilføjet forsøgsmål. Der er derudover udarbejdet tillæg til både læseplaner og undervisningsvejledninger i de syv fag, der behandler, hvordan teknologiforståelse integreres i det enkelte fag.

Materialet består dermed af følgende:

Dansk

Matematik

Samfundsfag

Billedkunst

Fysik/kemi

Håndværk og design

Natur/teknologi

 

Materiale

 

Mere om teknologiforståelse 

Spørgsmål og svar (for deltagende skoler)

Spørgsmål kan sendes til:

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på mail: teknologiforstaeelse@uvm.dk

Har du mindre opklarende spørgsmål, kan du også kontakte os direkte her:

Fuldmægtig Ane Sophie Pedersen, ane.sophie.pedersen@stukuvm.dk, tlf. 3392 5285.