Teknologiforståelse valgfag (forsøg) – Fælles Mål og læseplan

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål og læseplan for valgfag i teknologiforståelse. Målene findes både i en printvenlig pdf-version og i en excel-version, hvor målene kan eksporteres fx til en årsplan.

Fagformål

Eleverne skal i faget teknologiforståelse udvikle kompetencer til at producere og analysere digitale produkter.

Stk. 2. Eleverne skal gennem arbejde med remixing, videreudvikling og egenproduktion opnå indsigt i, hvorledes man udvikler, modificerer, evaluerer og raffinerer digitale produkter.

Stk. 3. I teknologiforståelse skal eleverne opnå forståelse af informatikkens muligheder og rolle som katalysator for forandringer i samfundet med henblik på at styrke deres forudsætninger for at forstå og agere meningsfuldt i et demokratisk og digitalt samfund, herunder konstruktivt og kritisk at kunne medvirke til at forme den digitaliserede virkelighed.

Introduktion

Valgfaget teknologiforståelse er et etårigt valgfag og kan placeres fra 7. klassetrin:

Valgfaget er del af et forsøgsprojekt på et antal udvalgte skoler. Andre kommuner er dog velkomne til at udbyde valgfaget som kommunalt valgfag.

Skoler der deltager i forsøg med valgfag i teknologiforståelse (klik).