Tema: God kvalitet i undervisningen

Oplægsholdernes præsentationer fra temadagen God kvalitet i undervisningen – lærersamarbejde og brug af elevnære data. Temadagen blev afholdt den 23. og 25. april 2018.

Plenumoplæg   

Professionelle læringsfællesskaber i erhvervsuddannelserne
Ved Peter Koudahl

Hent oplæg

  

Brug af elevdata til udvikling af kvalitet i undervisningen - for lærerteam og for den enkelte lærer
Ved Ane Qvortrup

Hent oplæg

  

Netværksgrupper 

Tilmelding til netværk om god kvalitet i undervisningen

  

Workshops

Workshopbeskrivelse 

Workshop A v. AneQvortrup

Workshop B – Per Mortensen 

Workshop C v. Sosu Randers 

Om temadagen

Elever

Det er i de seneste år blevet mere og mere tydeligt, at lærersamarbejdet har stor betydning for udvikling af kvaliteten i undervisningen. Dette lærersamarbejde og dets betydning er fokus på temadagen. Desuden sætter temadagen fokus på, hvordan brug af elev - og praksisnære data kan være med til at udvikle undervisningen. 

Erhvervsskolerne arbejder systematisk med at forbedre undervisningen via tilfredshedsundersøgelser. Men hvilke andre data kan teamet og læreren tage fat i? Hvordan kan disse data bidrage til at styrke undervisningen i klasselokalet fra dag til dag og medvirke til at udvikle undervisningen. Og hvordan kan lærerne i fællesskab hjælpe den enkelte elev til at lære endnu bedre?

Der var oplæg om professionelle læringsfællesskaber af seniorforsker Peter Koudahl fra VIVE. Peter Koudahl har mange års erfaring fra erhvervsskolesektoren.

Lektor Ane Qvortrup fra SDU har forsket i brug af data i undervisningen og gav bud på, hvilke elevnære data læreren kan tage fat i, og hvordan teamet kan arbejde med udvikling af undervisningens kvalitet ud fra data.