Temadag: Erhvervsrettet uddannelsesmiljø

Oplægsholdernes præsentationer fra dagen. 2016.
Uddannelsesmiljø

Erhvervsuddannelsesreformen lægger op til, at skolerne skal arbejde med at skabe attraktive erhvervsrettede uddannelsesmiljøer for blandt andet at tiltrække flere elever, som fastholdes og gennemfører deres uddannelse.

Erhvervsuddannelsernes læringskonsulenter har i samarbejde med DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø arrangeret to temadage om uddannelsesmiljø.

Målet med temadagene var at give inspiration og perspektiv på, hvordan man kvalificerer og udvikler attraktive erhvervsrettede uddannelser.

 

Relaterede filer

Peter Koudal, Ph.d. v/ Professionshøjskolen Metropol: Forskningen viser, at fokus på undervisningsmiljø og elevtrivsel kan øge fastholdelsen af krav til både rum, rammer og adfærd. Hvilke organisatoriske og rumlige tilpasninger skolerne skal lave, for at matche reformens målsætninger?
Chefanalytiker Morten Fisker, SIGNAL Arkitekter: EUD reformen stiller nye krav til både rum, rammer og adfærd. Hvilke organisatoriske og rumlige tilpasninger skolerne skal lave, for at matche reformens målsætninger.
Kold College har indrettet de fysiske omgivelser på grundforløbets anden del med et skolemiljø, der kan understøtte praksisorienteret, helhedsorienteret undervisning og differentiering. Samtidig har skolen i samarbejde med eleverne med tanke på bevægelse og motion i undervisningen.
Medarbejdere på TEC i Hvidovre har tilrettelagt grundforløbets første del ud fra tanken om, at overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse skal sikre, at grundforløbet bliver tiltrækkende for eleverne, og at de skal opleve en tryg overgang. Denne tanke findes fx i indretningen af lokalerne, i arbejdet med relationer og i tilrettelægning af undervisningen.
Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere rummenes identitet, indhold og muligheder ud til eleverne ? Hør og se hvordan andre institutioner har svaret på spørgsmålene og se masser af cases på rumlig branding og fysiske læringsmiljøer.

Relaterede moduler