Temadag: Sammenhængende uddannelsesforløb i EUD

EUD-læringskonsulenterne inviterer til temadage den 4., 6. og 11. marts 2019. Tamadagene afholdes særskilt for landbrugsuddannelser, de tekniske uddannelser og social- og sundhedsuddannelserne.

EUD-læringskonsulenterne inviterer på vegne af Undervisningsministeriet til temadage om sammenhængende uddannelsesforløb for elever i erhvervsuddannelserne: 

Datoer og programmer     

Den 4. marts på Hverringe Gods for landbrugsuddannelserne, program 

Den 6. marts på Grundfos i Bjerringbro for de tekniske uddannelser, program

Den 11. marts på Sosu Øst, Aarhus  for social- og sundhedsuddannelserne, program 

  

Om temadagen

Det danske erhvervsuddannelsessystem er unikt og giver eleven mulighed for at lære i veksel mellem skole og praktik.  Opgaven for skolerne og virksomhederne er at skabe sammenhæng for eleven mellem de to læringsarenaer. Temadagen giver inspiration til denne opgave gennem oplæg, praksiseksempler og diskussioner med afsæt i temaerne:

 

  • Elevers oplevelse af sammenhæng i uddannelsen og erhvervsskoler, og virksomheders muligheder for at understøtte eleven til at se sammenhænge i hele uddannelsesforløbet
  • Erhvervsskolernes forberedelse af eleven til praktikken
  • Erhvervsskoler og virksomheders samarbejde om at skabe sammenhængende uddannelsesforløb for eleven

 

Temadagen henvender sig til ledere, undervisere, virksomhedsrepræsentanter og LUU-medlemmer.

 

OBS! For at skabe bedst muligt udbytte og læring af dagen opfordrer læringskonsulenterne til, at hver skole også inviterer LUU-repræsentanter og /eller praktikpladsrepræsentanter med.

Af pladshensyn kan der højst deltage 5 repræsentanter pr. skole for sosu- og tekniske uddannelser og højst  6 deltagere pr. skole for landbrugsuddannelserne.

Videresend derfor gerne denne invitation ud til relevante modtagere.

 

 Pris for deltagelse på temadagen er 400 kr.   

 

Tilmelding

Landbrugsuddannelser på Hverringe Gods                                          

Tekniske uddannelser på Grundfos i Bjerringbro

Social- og sundhedsuddannelser på Sosu Øst, Aarhus 

 

Tilmeldingsfrist

Den 20. februar 2019 for landbrug og tekniske uddanelser.

27. februar for sosu-uddannelser.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt læringskonsulenterne

Eva Grützmeier, eva.grutzmeier@stukuvm.dk, tlf. 6188 4741
Rasmus Dyrendal, rasmus.dyrendal@stukvum.dk, tlf. 3392 5550.