Temadage om bevægelse i udskolingen

Her på siden findes interview med oplægsholderne fra temadagene til inspiration i arbejdet med bevægelse i den fagfaglige undervisning, trivselsdelen og ikke mindst i idrætsundervisningen og i samarbejdet med den åbne skole.

Interview med deltager fra temadag.

Se interview med Anne Line, en af temadagenes deltagere. Anne Line deler hendes refleksioner og overvejelser i forhold til, hvordan hun efterfølgende kan arbejde med bevægelse i undervisningen.

Temadagene

Undervisningsministeriet har i samarbejde med KOSMOS Nationalt Videnscenter, Center For Ungdomsforskning, Dansk skoleidræt, DIF og DGI afviklet to forskellige slags temadage med fokus på bevægelse i udskolingen.

 

Temadag 1 var med fokus på ”Udskolingen i bevægelse med et didaktisk perspektiv” klik her og find to oplæg med Claus Ottesen og Signe Bøtter Jensen.

Det udviklede didaktiske inspiration- og videns materiale blev anvendt i teori og praksis på temadag 1, hvor vores samarbejdsparter viste, hvordan modellerne kunne bruges i undervisningen og ikke mindst ind i forberedelsen. En udtalelse fra én af deltagerne var følgende: 

”Gode tanker i forhold til motivationsbegrebet og fælles sprog for bevægelse i undervisningen” og ”Jeg gik derfra med mange gode konkrete ideer, som jeg kan bruge. Det var rigtig godt, at vi var mange af sted fra samme skole”.

 

Temadag 2 var med fokus på ”Udskolingen i bevægelse i den åbne skole” klik her og find to oplæg med Mads Windsløev Wied og Niels Grinderslev. 

På temadag 2 fortalte vores samarbejdsparter om kropslig dannelses betydning for elevens udvikling, og hvordan aldersrelateret træning tænkes ind i den åbne skole og idrætsfaget. Dette blev herefter overført til praksis, hvor der var instruktører og trænere fra forskellige forbund, der praktiserede dette overfor deltagerne. En udtalelse fra én af deltagere var følgende:

”En god vekselvirkning ml. teori og praksis. To meget relevante oplæg”.

 Se interview med oplægsholderne fra temadag 1.

Se interview med oplægsholderne fra temadag 2.