Terningespil syntaks og morfologi

Kan præpositioner bøjes? Hvordan anvendes adjektiver? Syntaktisk og morfologisk analyse hører til de vigtigste redskaber i sprogtilegnelse, og viden herom er en global kompetence. Med dette terningespil kan eleverne repetere begreber fra syntaks og morfologi gennem små øvelser og basal grammatisk teori.

Omfang

60 minutter

Formål

Brug terningespillet som opsamling på eller repetition af forløb om syntaks og morfologi. Eleverne træner gennem konkurrence terminologi og analyse.

Introduktion og baggrund

Efter undervisningen i syntaks og morfologi kan man bruge terningespillet til at repetere og afrunde forløbet og samtidig sikre sig, at eleverne kommer igennem store dele af hhv. morfologisk og syntaktisk analyse i teori og praksis.

Gennemførelse

Print spillepladen ud på A3-format, og medbring terninger til timen.

Inddel eleverne i grupper á 4, og bed dem finde en brik at køre rundt på spillepladen med. Man må overveje, om en elev i hver gruppe skal være dommer, eller om løsningsarket skal gå på omgang i gruppen. Yngste elev begynder, og man begynder uden for spillepladen. Eleven slår med terningen og rykker så mange felter frem, som blev slået. Kan man svare på spørgsmålet, bliver man stående. Kan man ikke svare, rykker man tilbage, hvor man stod.

Den elev, der når først i mål, har vundet.

Opfølgning

Bed evt. eleverne undervejs i spillet notere, hvilke spørgsmål de ikke kunne besvare, så man som lærer får et overblik over elevernes niveau.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord