Tidsskriftet Religion - Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

Foreningen udgiver tidsskriftet Religion, som udkommer 4 gange om året.

Tidsskriftets redaktion 

Ansvarshavende redaktør:
Sine Camilla Jensen
Silkeborggade 1, 2.tv.
2100 Kbh.Ø
religion@htgym.dk
22365587
Høje-Taastrup Gymnasium

 

Anmelderredaktør:
Jesper Østergaard
Augustenborggade 5, st. tv
8000 Århus C
jd@vucaarhus.dk
2619 9554
Aarhus VUC

 

Fra kollega til kollega:
Birgit Andersen
Drejøvej 46
8370 Hadsten
ba@paderup-gym.dk
2242 1833
Paderup Gymnasium

 

Øvrige medlemmer: 
Thomas Thomsen
Skovvangsvej 24, 3.tv
8200 Århus N
thomas.oe.thomsen33@gmail.com
30298387
Favrskov Gymnasium

 

Ann-Louise Ljungcrantz
Thimandsvænget 66
2791 Dragør
al@cg-gym.dk
61713325
Christianshavns Gymnasium

  

Signe Elise Bro
(ad hock-deltager i bladredaktionen)
Katrineparken 19, 8800 Viborg
signeelisebro@gmail.com
60663585
Viborg Katedralskole

 

Tidsskriftet som pdf

Du kan finde tidligere udgivelser i højre side som pdf. 

Artikler til bladet

Vi modtager gerne artikler til bladet. Læs vejledninger i højre side for nærmere information.  

Priser

Et medlemskab af foreningen udløser samtidig fire årlige tidsskrifter. Medlemskontingent er 420 kr. årligt (Pensionister, studerende, lærere uden pædagogikum eller fast stilling 210 kr.) 

Årligt abonnement:           kr. 400

Pris pr. enkeltnummer:     kr. 100

Adresseændring meddeles til eget postkontor. Andre ændringer (f.eks. telefonnummer eller ansættelsessted) skal meddeles til religion@dansklf.dk.

Annoncer i tidsskriftet

Priser:

1 side: 2.500 kr.

½ side: 1.500 kr.

Der gives rabat ved 4 annoncer i samme nr.: 9.000 kr.

Oplægget leveres i elektronisk form eller til indscanning.
 Læs "Vejledning til annoncører i Religion" i højre side. Kontakt redaktør Sine Camilla Jensen for detaljer.

 

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png