Til lærere - om digital krænkelse

Som underviser på ungdomsuddannelserne kan du være med til at forebygge deling af krænkende billeder og sikre en god tone på nettet.

Viden og inspiration til arbejdet med unges deling af krænkende billeder. Hent inspirationsmateriale til undervisningen på tværs af fag - og forløb målrettet dansk og samfundsfag på de gymnasiale uddannelser samt materiale til GF1 på erhvervsuddannelserne.

Viden om unges deling af krænkende billeder og film

Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

Fakta om deling af intime billeder og film

Mange tror, alle andre gør det. Der er heldigvis kommet meget opmærksomhed på, at der kan opstå problemer ved deling af intime billeder. Bagsiden af opmærksomheden kan være, at de unge tror, at de er de eneste, som ikke har gjort det. Det er vigtigt at tage denne risiko for en flertalsmisforståelse op med de unge, og give dem nogle mere realistiske tal på, hvor mange eller få det faktisk handler om.
Mand med blomst

Hvorfor deler de unge intime billeder?

Hvorfor får man lyst til at dele et intimt billede med en anden? Nedenstående liste illustrerer, at der er mange grunde til at filme sig selv og sin krop – så mange, at det stort set er umuligt at undgå, at unge nogle gange deler andres og egne intime billeder.
Gymnasieelever
© Ulrik Janrtzen

Når det er gået galt

Gode råd til hvordan du kan hjælpe de unge, hvis der er blevet delt krænkende materiale.
Paragraf

Lovgivningen - deling af krænkende materiale

I de fleste tilfælde kan man blive straffet for at dele eller offentliggøre private eller intime billeder af et andet menneske uden vedkommendes samtykke. Det er forskellige dele af straffeloven og persondataloven, der dækker denne type overtrædelser, alt efter hvilke type billeder eller film der er tale om.

Materiale til undervisningen på tværs af fag

Fra videoen "Er du blevet delt?"
© Red Barnet

"Er du blevet delt?" - video og arbejdsspørgsmål

Filmen handler om ufrivillig deling af intime billeder på nettet og kan bruges til at starte en dialog med unge om deling af billeder. Se video og bud på dialogspørgsmål på denne side.
Etisk kodeks

Etisk kodeks

Vi skal passe på hinanden – også på nettet. Vi skal derfor på skolen stå sammen om at forebygge og bekæmpe deling af krænkende materiale. Her på siden finder du de syv principper i det etiske kodeks mod deling af krænkende materiale, og du finder undervisningsmateriale og inspiration fra andre skoler. Du kan også læse om, hvad reglerne og lovgivningen er på området.

Dansk - stx og hf

Deling af krænkende materiale
© Sex & Samfund

Nøgenhed og privatliv på nettet - gruppeopgave til dansk

Målrettet stx og hf, dansk A. I denne opgave skal eleverne arbejde med kommunikations- og/eller diskursanalyse af en tv-debat om billeddeling uden samtykke og krænkelser af privatliv på nettet. Arbejdet tager udgangspunkt i en case med danske Emma Holten, der som 17-årig blev udsat for, at hendes mail blev hacket, og hendes private oplysninger og billeder blev delt på nettet.
Digital mobning på køn og krop
© Sex & Samfund

Digital mobning på køn og krop - gruppeopgave til dansk A

Målrettet stx og hf. Opgaven omhandler mobning og chikane på køn og krop på nettet. Baggrunden er, at der i stigende grad ses udfordringer med digital mobning eller chikane, og ikke sjældent har mobningen sexistisk karakter. Det vil sige, at den retter sig mod personers køn og/ eller seksuelle orientering.
Dolemmaer på nettet
© Sex & Samfund

Dilemmaer på nettet - De fire hjørner

Opgave til dansk, stx og hf. Livet på de sociale medier kan give anledning til både hovedbrud og dilemmaer. Denne opgave giver mulighed for, at eleverne i fællesskab kan reflektere over, argumentere for og diskutere forskellige handlemuligheder i forhold til de situationer, de som unge kan komme i på nettet.
Digital krænkelse
© Sex & Samfund

Youtube, videoblogs og hashtags - etik og værdier på nettet

Gruppeopgave til dansk A, stx og hf. Mediebilledet har i de seneste årtier udviklet sig i en enorm hast med fremkomsten af en masse nye medier og ikke mindst mange nye måder at kommunikere og mødes på, for eksempel via sociale medier eller apps. Denne udvikling er ikke kun af teknologisk karakter, men har en kolossal betydning for det sociale liv og de sociale omgangsformer mellem mennesker. Det har også en stor betydning for menneskers privatliv, det intime liv og seksualitet.

Samfundsfag - stx og hf

Digital krænkelse
© Sex & Samfund

Sociologiske perspektiver på samtykke online og offline

Gruppeopgave til samfundsfag stx og hf. I opgaven skal eleverne arbejde med spørgsmålet om samtykke, som er blevet fremhævet i debatter om unges deling af billeder og unges seksuelle møder online/offline i de seneste år.

Dansk - hhx og htx

Nøgenhed på nettet
© Cecilie Bødker

Nøgenhed og privatliv på nettet - gruppeopgave til dansk

Målrettet hhx og htx, dansk. I denne opgave skal eleverne arbejde med kommunikations- og/eller diskursanalyse af en tv-debat om billeddeling uden samtykke og krænkelser af privatliv på nettet. Arbejdet tager udgangspunkt i en case med danske Emma Holten, der som 17-årig blev udsat for, at hendes mail blev hacket, og hendes private oplysninger og billeder blev delt på nettet.
Digital mobning på køn og krop
© Sex & Samfund

Digital mobning på køn og krop - gruppeopgave til dansk

Målrettet hhx og htx. Opgaven omhandler mobning og chikane på køn og krop på nettet. Baggrunden er, at der i stigende grad ses udfordringer med digital mobning eller chikane, og ikke sjældent har mobningen sexistisk karakter. Det vil sige, at den retter sig mod personers køn og/ eller seksuelle orientering.
Dolemmaer på nettet
© Sex & Samfund

Dilemmaer på nettet - De fire hjørner

Opgave til dansk, hhx og htx. Livet på de sociale medier kan give anledning til både hovedbrud og dilemmaer. Denne opgave giver mulighed for, at eleverne i fællesskab kan reflektere over, argumentere for og diskutere forskellige handlemuligheder i forhold til de situationer, de som unge kan komme i på nettet.

GF1 - erhvervsuddannelserne

Hvordan forhindres digital mobning?
© Sex & Samfund

Digital mobning på køn og krop - gruppeopgave med præsentationselement

Målrettet erhvervsuddannelserne. Denne gruppeopgave omhandler mobning og chikane på køn og krop på nettet. Baggrunden er, at der i mange lande i stigende grad ses udfordringer med digital mobning eller chikane, og ikke sjældent har mobningen sexistisk karakter, dvs. at den retter sig mod personers køn og/ eller seksuelle orientering.
Dilemmaer på nettet
© Sex & Samfund

Dilemmaer på nettet - de fire hjørner

Målrettet erhvervsuddannelserne, Samfund og sundhed, GF1. Livet på de sociale medier kan give anledning til både hovedbrud og dilemmaer. Denne opgave giver mulighed for, at eleverne i fællesskab kan reflektere over, argumentere for og diskutere forskellige handlemuligheder i forhold til de situationer, de som unge kan komme i på nettet.
Nøgenhed på nettet
© Cecilie Bødker

Når privatlivet krænkes på nettet - gruppeopgave med præsentationselement

Målrettet erhvervsuddannelserne, Samfund og sundhed, GF1, samfundsfag, dansk, psykologi, idræt. I denne opgave skal gruppen arbejde med krænkelser af privatliv på nettet. Arbejdet tager udgangspunkt i en case med danske Emma Holten, der som 17-årig blev udsat for, at hendes mail blev hacket, og hendes private oplysninger og billeder blev delt på nettet.

Relaterede moduler

Emneord