Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
Teksttyper

Eleverne skal lære at beherske forskellige fremstillingsformer og skrive forskellige typer af tekster.

I kompetenceområdet ”Fremstilling” i Fælles Mål er otte forskellige teksttyper omdrejningspunktet i elevernes skriftlige udvikling. Teksttyperne er i Fælles Mål tænkt ind i en progression for hele skoleforløbet: I de små klasser arbejder eleverne først og fremmest med fortællende og informerende tekster, på mellemtrinnet fokuseres på beskrivende og kommenterende fremstillingsformer, og i de ældste klasser arbejder eleverne desuden med argumenterende og reflekterende tekster.

I Vejledning for faget dansk er arbejdet med de forskellige teksttyper uddybet. I afsnittet 4.2 Fremstilling udfoldes, hvad eleverne skal lære, og der gives eksempler på, hvordan der konkret kan arbejdes.

De otte teksttyper

Hver teksttype tjener et bestemt formål og har sine egne typiske træk i forhold til indhold, fremstillingsformer og virkemidler.

Teksttyper

Fortællende

Kendetegn

Er en opdigtet historie. Kan være realistisk eller fantastisk. I historien fortælles om begivenheder som sker i et handlingsforløb. Har ofte en konflikt som omdrejningspunkt.

Typiske genrer

Novelle, spillefilm, roman, eventyr, sagn, billedfortælling.

Teksttyper

Informerende

Kendetegn

Teksten består af aktuel viden. Teksten oplyser, systematiserer og kategoriserer.

Typiske genrer

Instruktion, wiki, vejrmelding, biografi, skolebog.

Teksttyper

Beskrivende

Kendetegn

Beskriver karakteristika og bestanddele, vaner, udseende.

Typiske genrer

Pjece, oversigtsartikel.

Teksttyper

Berettende

Kendetegn

Fortæller om virkelige personer eller begivenheder. Gengiver ting der er sket. Fortælles ofte kronologisk.

Typiske genrer

Personlig beretning, erindring, fagtekst om historisk periode, reportage, politirapport.

Teksttyper

Kommenterende

Kendetegn

Teksten er en reaktion på andres meninger. Skribenten fremsætter sin egen holdning til et emne, ofte med en stærk personlig synsvinkel eller gennem beskrivelse af personlige erfaringer.

Typiske genrer

Kommentar, anmeldelse.

Teksttyper

Forklarende

Kendetegn

Forklarer en proces eller hvordan noget sker.

Typiske genrer

Trin-for-trin anvisning, fagtekst i fx biologi, fysik-kemi, geografi.

Teksttyper

Argumenterende

Kendetegn

Tekstens hensigt er at overbevise modtageren og præsentere synspunkter. Indeholder ofte påstand, argumenter, konklusion. Kan være diskuterende.

Typiske genrer

Læserbrev, reklame, leder.

Teksttyper

Reflekterende

Kendetegn

Fastholder tanker og ideer. En nedfældning af personlige og følelsesmæssige reaktioner. 

Typiske genrer

Essay, dagbog, blog, brev, portfolio.

Progressionen i Fælles Mål

Klassetrin

Efter 2. klassetrin

Færdigheds- og vidensmål

  • Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning
  • Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster

Klassetrin

Efter 4. klassetrin

Færdigheds- og vidensmål

  • Eleven kan udarbejde multimodale tekster
  • Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer

Klassetrin

Efter 6. klassetrin

Færdigheds- og vidensmål

  • Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster
  • Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer

Klassetrin

Efter 9. klassetrin

Færdigheds- og vidensmål

  • Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster
  • Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer

Relaterede links

Læs om teksttyper og fremstillingsformer i undervisningen i afsnit 4.2 Fremstilling
Læs om forskellige teksttyper og deres formål