Træn ordforråd med flash cards

Lad dine elever træne ordforråd og udtale med flash cards.
dyr1200.png
© Colourbox

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Flash cards er velegnet i flere sammenhænge og i alle faser i forbindelse med ordindlæring. I den tidligste fase kan de bl.a. bruges i leg, spil og CL- øvelser, hvorigennem eleverne får styrket deres ordforråd.

Det forudsættes, at eleverne er blevet præsenteret for dyrenavnene, og hvordan de udtales på tysk. Arbejdet med flash cards skal medvirke til lagring og aktivering af ord og vendinger:     

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

  • Eleven kan sige dyrenavne med tysk udtale

Undervisningsaktivitet

Arbejdet med flash cards skal medvirke til lagring og aktivering af ord og vendinger, i denne aktivitet de tyske navne på dyr.    

Kortene kan enten fremstilles af læreren på forhånd eller af eleverne selv som forberedelse til aktiviteten. Der bør både være kort med tekst (bestemt artikel + substantiv) samt kort med billede. På hjemmesiden German Flashcards (se relaterede links) kan man øve ordene på forhånd. 

Vendespil:

I mindre grupper fremstiller eleverne spil bestående af ord og billeder i relation til tema. Under spillet skal eleverne sige ordet, også når man vender et billede ("flash card").

 Quiz med flash cards:

I grupper kan flash cards bruges til, at en elev holder flash card op, og de andre gætter. Evt. dyster to grupper mod hinanden.

Hvad gør læreren?

Aktiviteten introduceres

Eleverne inddeles i makkerpar eller mindre grupper. 

Læreren observerer elevernes spil og elevernes udtale af tyske dyrenavne jf. tegn på læring.

Hvad gør eleverne?

Vendespil:

Eleverne placerer selv kortene på bordet med bagsiden opad. De vender på tur to kort, og når man vender to ens, tager man et stik og må vende igen. Den, der får flest stik, har vundet. 

Hvad gør læreren?

Aktiviteten introduceres

Eleverne inddeles i makkerpar eller mindre grupper. 

Læreren observerer elevernes spil og elevernes udtale af tyske dyrenavne jf. tegn på læring. 

Hvad gør eleverne?

Quiz med flash cards:

En af eleverne holder flash card op, og de andre gætter. Evt. dyster to grupper mod hinanden.

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

Eleven kan sige dyrenavne med tysk udtale

 

Tegn på læring

Eleven siger enkelte dyrenavne med nogenlunde tydelig tysk udtale

Eleven siger en del dyrenavne med nogenlunde tydelig tysk udtale

Eleven siger en del dyrenavne med korrekt bestemt artikel og tydelig tysk udtale

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Tysk
5. - 7. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Sprogligt fokus (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan efterligne og gentage tyske ord og udtryk (vejledende mål)
Eleven har viden om ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale (vejledende mål)

Relaterede links

Link til side med mulighed for at lave flash cards og øve ord ved hjælp af billeder