Træner

Fem gode råd til træneren til at skabe balance mellem skole og idræt.
Træner

1. Er mere træning et reelt behov?

Sørg for at træning og konkurrence følger principperne for det aldersrelaterede træningskoncept 2.0 (ATK 2.0) og træn ikke flere timer, end der anbefales for den givne aldersgruppe. Der skal skabes en balance mellem skole og idræt.

2. Find fleksible løsninger

Udvis fleksibilitet og tilrettelæg elevens træning, så der tages højde for spidsbelastninger i skoleåret og for elevens langsigtede plan. Er der for eksempel tidspunkter på dagen, hvor træningen forstyrrer elevens faglige læring mindst muligt? Måske kan eleven træne i morgentimerne, fremfor midt på dagen, i perioder med spidsbelastninger. Det vigtige er fleksibiliteten, så tag kontakt til skolen og skab en dialog om mulighederne for træningstider. 
Udvis altid forståelse i forhold til skoleperspektivet og gør også jeres eget perspektiv klart.

3. Vær en aktiv medspiller

Trænings- og konkurrenceplanen skal tage udgangspunkt i ATK 2.0 og værdisæt for talentudvikling. Del konkurrence- og træningsplan med skolen, så de har indblik i elevens forhold. Det kan være med til at skabe et overblik og dermed overskud til andre ting. 
Samarbejd og vær i dialog med skole og hjem.

4. Udvikl elevens færdigheder

Udvikl elevens grundlæggende færdigheder og forudsætninger (life skills). Det handler om planlægningsfærdigheder og evnen til at prioritere, samarbejde og kommunikere, som er vigtige for at eleven kan håndtere livet som et talentfuldt ungt menneske.

5. Se helheden i elevens udvikling

Tænk helhed og hav for øje, at der er sammenhæng mellem udvikling af elevens sociale, menneskelige og idrætslige kompetencer. Sæt jer ind i anbefalingerne for udvikling af gode talentmiljøer.

Relaterede moduler