Træning af det græske alfabet

Lad eleverne træne det græske alfabet med interaktive quiz-øvelser fra Open University. Mnemoteknisk kan det også være godt at synge alfabetet.

Alfabetøvelser hos Open University

På hjemmesiden kan man høre græske ord læst op, man kan træne bogstavernes navne og alfabetisering og selv skrive ord.

Under menupunktet "Words" skal man transkribere til græsk ved at trække de korrekte bogstaver på plads i ordet.

Under menupunktet "Sentences" ligger der en lille sød animation, som introducerer til ordstilling og principperne for opbygningen af en græsk sætning. Sproget, der sammenlignes med, er (selvfølgelig) engelsk, men beskrivelsen kan fint bruges også til danske elever.

Omfang

15-30 min. ad 2-3 omgange indlagt i arbejdet i klassen (kan også bruges til at træne derhjemme)

Formål

At træne det græske alfabet på flere måder. Quizdimensionen i alfabetøvelserne kan virke motiverende, og muligheden for at få det korrekte svar at vide efterfølgende gør, at øvelserne også kan bruges uden for timerne. 

Forberedelse

For at kunne støtte eleverne undervejs i arbejdet og introducere til quizsystemet skal læreren lige have orienteret sig kort i materialet forinden.

Animationen om ordstilling vil være oplagt at vise eleverne på klassen evt. ledsaget af en fælles øvelse eller dialog, der skal overføre principperne til dansk.

Se også det supplerende materiale nedenfor: animationerne, der viser det græske (og latinske) alfabets udvikling, guiden til håndskrivning af græske bogstaver samt alfabetsangen.

Gennemførelse

Eleverne introduceres til quizøvelserne og træner to og to i timen. Undervejs kan de stille spørgsmål til læreren.

Opfølgning

Efterfølgende samles der fælles op i klassen, og eventuelle spørgsmål og problemer gennemgås.

Kreditering

Links'ene er samlet og beskrevet af Chresteria Neutzsky-Wulff.

De stammer fra hhv.:

  • Open University i England,
  • EDSITEment. com, som er en amerikansk hjemmeside med frit tilgængeligt, kvalitetssikret undervisningsmateriale til de humanistiske fag,
  • InTheBeginning.org, et materiale af William Ramey,
  • Danny Zacharias, "The Singing Grammarian", der på YouTube gennemgår græsk grammatik i sang-form.

Animeret alfabetudvikling

To animationer viser, hvordan det græske - og latinske - alfabet er udviklet fra fønikisk (animation 1) over græsk og videre til det latinske alfabet i hhv. romersk og moderne udgave (animation 2).

Skrivning af græske bogstaver i hånden

Et frit tilgængeligt online-materiale til koiné, som dog sagtens kan bruges til klassisk græsk. Man kan i form af animationer se, hvordan hvert bogstav i det græske alfabet skrives i hånden, såvel majuskler som minuskler. Desuden kan man høre udtale af bogstavet (det er en engelsksproget hjemmeside).

Eftersom så meget arbejde efterhånden foregår på computer og tablet, kan det være en god støtte til indlæringen af det græske alfabet at tage sig tid til at træne håndskrivning af bogstaverne. Indlæringsmæssigt er det en stor fordel at benytte sig af håndskrivning, hvis man skal lære et nyt alfabet.

Græsk alfabet-sang fra "The Singing Grammarian"

Mnemoteknisk kan sange være et godt redskab til at få indlært alfabetet og endelser i nominal- og verbalbøjningen.

Sangen er godt nok beregnet på arbejde med koiné, men det ændrer jo ikke ved alfabetet. Da sangen er på engelsk, skal man lige være opmærksom på, at udtalen af bogstaverne my, ny og ypsilon er med u i stedet for med y.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord