Trin-for-trin-guide

Inspirationskatalog til arbejdet med at styrke de erhvervsrettede ungdomsuddannelsesmiljøer. Materialet består af en trin-for-trin-guide, en præsentation med arbejdsspørgsmål og tre film med eksempler på arbejdet med med ungdomsuddannelsesmiljøer på GF1.

Et attraktivt erhvervsrettet uddannelsesmiljø 

Et attraktivt erhvervsrettet uddannelsesmiljø er et undervisnings- og læringsmiljø, der fremmer elevers: 

  • trivsel
  • sundhed
  • læring
  • udvikling af erhvervsfaglig identitet
  • afklaring af uddannelsesvalg.

Uddannelsesmiljøet omfatter aktiviteter, der foregår i og uden for undervisningen på erhvervsskolen.

Kilde: Undervisningsministeriet.

  

Denne trin-for-trin-guide giver inspiration til skolernes arbejde. Guiden skal understøtte de aktører, der har til opgave at styrke ungdomsuddannelsesmiljøerne på den enkelte skole. 

Denne trin-for-trin-guide har fokus på, hvordan man kan skabe et attraktivt erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø, der retter sig mod de unge elever, dvs. elever under 25 år.  

Guiden kan bruges som en ramme for arbejdet med at udvikle de erhvervsrettede ungdomsuddannelsesmiljøer. Processen beskrives som fire trin, der kan gennemføres hen over et halvt til et helt år, men også over en kortere periode.    

Som supplement til inspirationsmaterialet findes PowerPoint-slides samt tre inspirationsfilm, som kan bruges til møder fx i en udviklingsgruppe på den enkelte skole.

Inspirationsmaterialet er udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Undervisningsministeriet.

Trin-for-trin-guide (5)

Trin 1: Målsætning

Attraktivt erhvervsrettet undgdomsuddannelsesmiljø
© Jesper Rais
Trin 1 handler om, hvordan man får sat mål for et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø ved at inddrage elever og lærere i det strategiske arbejde. Målene skal vise, hvad skolen vil opnå ved at styrke ungdomsud-dannelsesmiljøet og målene er et afsæt for det konkrete udviklingsarbejde.

Trin 2: Rammesæt udviklingsprocessen

Attraktivt erhvervsrettet undgdomsuddannelsesmiljø
© Jesper Rais
Trin 2 handler om at afstemme en god proces til udvikling af det erhvervsrettede ungdomsuddannelsesmiljø. Det handler om at planlægge, hvordan elever, lærere og ledelsesrepræsentanter bliver involveret i en samlet systematisk proces.

Trin 3: Planlæg og gennemfør de konkrete aktiviteter

Attraktivt erhvervsrettet undgdomsuddannelsesmiljø
© Jesper Rais
På trin 3 er arbejdet med at planlægge og igangsætte de konkrete aktiviteter i fokus. Inspiration udefra kan være et godt afsæt til at skærpe diskussionerne af, hvad der skal til for at styrke det erhvervsrettede ungdomsuddannelsesmiljø.

Trin 4: Opsamling og justering

Attraktivt erhvervsrettet undgdomsuddannelsesmiljø
© Jesper Rais
Trin 4 fokuserer på opsamling af erfaringerne med at styrke ungdomsuddannelsesmiljøet. Erfaringerne bidrager til vurderingen af, om I opnår det, I gerne vil. Erfaringerne kan ligeledes være en plat-form for at justere eller udvikle nye aktiviteter, der kan styrke det erhvervsrettede ungdomsuddannelsesmiljø yderligere.

Tre inspirationsfilm

Skills
© Campus Vejle
Film, som kan bruges til møder fx i en udviklingsgruppe på den enkelte skole.

Relaterede filer

Hent den samlede trin-for-trin-guide fra EVA.
PowerPoint-slides, som kan bruges til møder i en udviklingsgruppe på den enkelte skole.