Trivsel

Et godt skolemiljø og gode kammeratskaber er en forudsætning for, at dit barn har lyst til og muligheder for at lære. Det kan du som forælder bidrage til.
Samling af glade elever med lærer

Det er vigtigt for indlæringen, at dit barn trives både i og uden for skolen. Når der skal skabes trivsel for det enkelte barn og klassen som helhed, kræver det et godt samarbejde mellem skolen, lærerne og dig som forælder. I har alle et medsvar for klassens trivsel og elevernes velbefindende. Et godt samarbejde giver også lærerne de bedste betingelser og rammer for at kunne lære fra sig.

Her på siden kan du finde information om, hvordan skolen, lærerne og du i fællesskab kan arbejde med at skabe trivsel og et godt undervisningsmiljø. Du kan også læse om, hvordan trivsel indgår i folkeskolereformen.

Trivsel på dagsordenen

Om Trivselsmålingen

Trivselsmålingen

Læs om trivselsmålingen, og hvilken rolle du som forælder kan spille i skolens arbejde med trivselsmålingen.
Elever fra indskolingen

Trivsel i klassen – et fælles anliggende

Trivslen i klassen er ikke kun afgørende for, at eleverne oplever social anerkendelse og kammeratskab. Trivslen spiller også ind på elevernes faglige motivation og læring. Et godt samarbejde mellem skole, pædagogisk personale og dig som forælder er en forudsætning for, at eleverne trives og har lyst til og mulighed for at lære.
Skoleelever

Styrket trivsel er et væsentligt mål med folkeskolereformen

Et af målene med folkeskolereformen er at styrke elevernes trivsel. Med en obligatorisk, national trivselsmåling for alle elever og en national indsats for at styrke skolernes arbejde med trivsel, ro og klasseledelse kan du som forælder følge med i trivslen i dit barns klasse – og bidrage til skolens arbejde med at styrke den.
Dreng i mørke

Forældres betydning for klassens trivsel

Selvom mange forældre er klar over deres betydningsfulde rolle i forhold til trivslen i deres barns klasse, står det måske ikke altid helt klart, hvor man som forælder kan tage fat for at styrke den. Her er fire korte film med dialogmaterialet ”Den usynlige klassekammerat”, som kan give inspiration til, hvordan du kan hjælpe med at styrke trivslen i dit barns klasse.

Styrk trivslen i dit barns klasse

Animation af forældretegninger

Forældrekontrakt – et værktøj til at skabe ’fælles fodslag’ i klassen

Som forælder til et barn, der vokser og udvikler sig, opstår der løbende forskellige spørgsmål og dilemmaer. Derfor kan det være berigende at dele tvivlsspørgsmålene med andre forældre klassen og i fællesskab lave aftaler om de aktuelle temaer, der optager børnene og deres forældre. Her kan en forældrekontrakt være vejen frem.
Foto af hånd med papirer

Eksempel på en forældrekontrakt

En forældrekontrakt beskriver aftaler, der er indgået mellem forældrene til en klasse, og hjælper forældre, elever og lærere og pædagogisk personale med at holde styr på aftalerne. Forældrekontrakters form og indhold kan variere meget afhængigt af klassetrin. Her er et eksempel på en forældrekontrakt for en 2. klasse om fødselsdage.
Gruppe spiller basketball

Frikvarter med faste rammer understøtter skoledagen

Klare aftaler, fælles regler og en god frikvarterskultur kan bane vejen for, at frikvarteret er et positivt afbræk, der understøtter trivsel og læring i skoledagen. Derfor er frikvarteret et mindst lige så relevant samtaleemne som undervisningen, når du taler med dit barn, andre forældre eller lærere og pædagogisk personale om, hvordan det går i skolen.
3 gode kammerater

Legeaftaler og kammeratskaber i klassen

Det er ganske afgørende for trivsel, skoleglæde og motivation, at den enkelte elev føler sig som et ligeværdigt og accepteret medlem af klassens sociale fællesskab. Både lærere, pædagogisk personale og forældre bidrager til klassens og skolens sociale fællesskab ved at inspirere eleverne til at knytte relationer og venskaber både i og udenfor deres egen klasse

Din situation

Slåskamp mellem to drenge i klasselokale

Mit barn oplever mobning

Mobning kan være svært at tale om og reagere på, hvad enten det drejer sig om ens eget barn eller mistanker om generel mobning i klassen. Måske har du svært ved at erkende, at dit eget barn bliver udsat for mobning, eller måske er du i tvivl om alvorsgraden af det, dit barn fortæller. Her kan du finde forslag til, hvordan du kan reagere på mistanker om mobning og bidrage til, at der hurtigt og effektivt bliver grebet ind over for mobningen.
Unge piger

Overvejer du at sende dit barn til udlandet?

Her kan du læse om de juridiske, faglige og sociale forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vil sende dit barn på et længerevarende udlandsophold.