Trivsel i klassen – et fælles anliggende

Trivslen i klassen er ikke kun afgørende for, at eleverne oplever social anerkendelse og kammeratskab. Trivslen spiller også ind på elevernes faglige motivation og læring. Et godt samarbejde mellem skole, pædagogisk personale og dig som forælder er en forudsætning for, at eleverne trives og har lyst til og mulighed for at lære.
Elever fra indskolingen

Du kan bidrage til trivslen i dit barns klasse

Et stærkt samarbejde mellem skole og forældre har stor betydning for trivslen i klassen og hos den enkelte elev. Selvom det kræver, at skolen griber fat i forældrene og inddrager dem i, hvad der foregår på skolen, kan du også selv gøre meget for at understøtte skolens arbejde. Ved at bidrage til en dialogkultur blandt forældrene, hvor I taler åbent om eventuelle trivselsproblemer i klassen, medvirker du til at styrke trivslen.

En anden måde at bidrage til trivslen på, er ved at tale med dit barn om for eksempel kammeratskabet i klassen, byrden af lektier, eller hvad du fornemmer fylder hos dit barn.

Et godt fællesskab blandt forældrene smitter samtidig af på kulturen i klassen og gør børnene trygge, fordi de ved, at forældrene bakker op om tiltagene i klassen.

Forældrefællesskab og trivsel 


En undersøgelse fra april 2014 af Magasinet Skolebørn konkluderer, at eleverne trives markant bedre i klasser, hvor fællesskabet blandt forældrene er godt.

Læs mere om undersøgelsen og dens resultater under "Relateret ekstern ressource" 

 

 

Problemer med mobning skal løses i fællesskab

Omfanget af mobning i en klasse er helt afgørende for graden af trivsel. Børnene mærker konsekvenserne af mobning ved, at trivslen og trygheden i klassen er under pres, og der er dårligere forudsætninger for læring. Derfor er det helt afgørende, at der sættes hurtigt og effektivt ind over for mobning gennem en fælles, koncentreret indsats fra både skole og forældre.

Det er obligatorisk for alle folkeskoler at have en mobbepolitik med en konkret handlingsplan for, hvordan mobning håndteres i den enkelte klasse. Du bidrager til at undgå mobning ved at reagere, hvis du får kendskab til mobning i dit barns klasse eller på skolen. Tal med lærere eller pædagoger omkring klassen, og tal med andre forældre om, hvordan I med udgangspunkt i skolens mobbepolitik kan bidrage til at løse problemerne

Omfanget af mobning 

  • ifølge en undersøgelse fra 2014 af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) oplever knap hver sjette elev i indskolingen, at de tit bliver drillet i skolen, så de bliver kede af det.
  • Hver femte elev på mellemtrinnet, og lidt mere end hver 10. elev i udskolingen er blevet mobbet få gange eller oftere i løbet af skoleåret 2013/2014.

Læs mere om undersøgelsen og dens resultater under "Relateret ekstern ressource" 

 

 

Måling af elevernes trivsel

Du kan følge udvikling i trivsel i dit barns klasse gennem den nationale trivselsmåling, som er obligatorisk på alle klassetrin i folkeskolen. Din barn vil i trivselsmålingen svare på spørgsmål om blandt andet undervisningen, lærerne, klassekammeraterne og de fysiske rammer. Målingen skal understøtte kommuner og skoler i arbejdet med at styrke trivslen i klasserne. 

Relaterede links

Magasinet Skolebørns Undersøgelse og resultater af forældreinddragelse i skolens trivselsarbejde (april 2014)
Rapport: Fællesskaber og trivsel i skolen.
Ønsker du at tale relationer og trivsel med dit barn på en anderledes måde? I spillet ”Trivsel på spil” skal deltagere forholde sig til et fiktivt dilemma, hvor de involverede personers trivsel og relationer er sat på spil. Sammen skal deltagerne forsøge at formulere en fælles løsning, som de vil kunne trives med, hvis en lignende situation skulle opstå i virkeligheden.