Trivselsmålingen

Få vejledning til forvaltningens og skoleudvalgets rolle og opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.

Hvad er trivselsmålingen?  

Trivselsmålingen er en spørgeskemaundersøgelse der undersøger, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden. Alle folkeskoler skal gennemføre trivselsmålingen hvert år i perioden januar til marts.

I skoleåret 2017/2018 kan elever gennemføre den nationale trivselsmåling elektronisk eller på papir. Læs mere om gennemførslen af trivselsmålingen i skoleåret 2017/2018 her.

Vejledning til trivselsmålingen

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet vejledning til trivselsmålingen til:

  • Forvaltning og skoleudvalg
  • Skolelederen (den undersøgelsesansvarlige)
    • Skolebestyrelsen
  • Lærere og pædagogisk personale (den klasseansvarlige)
    • ressourcepersoner
  • Eleverne
  • Forældre

Vejledningen fortæller om trivselsmålingen, beskriver din rolle og opgaver og giver konkrete værktøjer til at løse opgaverne.

Vejledning til forvaltning og skoleudvalg

Som forvaltning og skoleudvalg har I har ansvaret for, at jeres folkeskoler gennemfører trivselsmålingen, får indberettet resultaterne rettidigt til Undervisningsministeriet og bruger resultaterne til at øge elevernes trivsel.

I vejledningen kan du læse om, hvad trivselsmålingen er. Vejledningen beskriver også din rolle og opgaver i arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter trivselsmålingens gennemførelse. Undervejs er der værktøjer, som I kan bruge til at løse jeres opgaver.

Brug af vejledningssystemet

Brug de dele af vejledningen, der giver mening hos jer. Vejledningen er opbygget, så den kan tage jer gennem hele processen for trivselsmålingen. Opdelingen i ’før’, ’under’ og ’efter’ gør det nemt at finde den viden, I mangler.

Yderligere vejledning

DCUM giver råd og vejledning omkring gennemførelse og brug af trivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen.

Træffetid: 

Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-12
Telefon: 7226 5417
E-mail: trivselsmaaling@dcum.dk

Trivselsmålingen

Glade elever
© DCUM

Om trivselsmålingen

Her på siderne kan du læse om trivselsmålingens formål og lovkrav, indhold og resultater.
to glade piger
© DCUM

Om Undervisningsministeriets Trivselsværktøj

Undervisningsministeriets Trivselsværktøj er kvalitetssikret spørgeskemaværktøj, som alle skoler kan bruge til at undersøge elevernes trivsel og/eller undervisningsmiljø.
Elever i frikvarter
© DCUM

Før trivselsmålingen

Vejledningen ‘før trivselsmålingen’ beskriver forvaltningens og kommunalbestyrelsens rolle, inden trivselsmålingen går i gang.
Elever i klasse
© DCUM

Under trivselsmålingen

Kommunen skal sikre, at skolerne gennemfører trivselsmålingen og efterfølgende indberetter alle elevbesvarelser til Styrelsen for It og Læring.
Voksne i samtale

Efter trivselsmålingen

Her kan I læse, hvordan forvaltningen kan bruge trivselsmålingen som et værktøj til dialog i samarbejdet med skolerne om at forbedre elevernes trivsel.

Del af pakke