Trivselsmålingen

Vejledning til skoleledelsens - og skolebestyrelsens - rolle og opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.

Hvad er trivselsmålingen?

Trivselsmålingen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, der undersøger hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen. Alle folkeskoler skal gennemføre trivselsmålingen hvert år i perioden januar til marts. Eleverne skal tilgå trivselsmålingen ved hjælp af deres UNI-Login og besvare spørgsmålene elektronisk. 

I skoleåret 2017/2018 kan elever gennemføre den nationale trivselsmåling elektronisk eller på papir. Læs mere om gennemførslen af trivselsmålingen i skoleåret 2017/2018 her.

Vejledning til trivselsmålingen

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet vejledning til trivselsmålingen for:

  • Skolelederen (den undersøgelsesansvarlige) 
    • Skolebestyrelsen
  • Lærere og pædagogisk personale (den klasseansvarlige
    • Ressourcepersoner
  • Eleverne
  • Forældre
  • Forvaltning

Vejledningen fortæller om trivselsmålingen, beskriver din rolle og opgaver, og giver konkrete værktøjer til, hvordan du kan løse opgaverne.

Vejledning til skoleledelse (den undersøgelsesansvarlige)

Som undersøgelsesansvarlig er det dit ansvar, at skolen gennemfører trivselsmålingen til tiden, og at resultaterne bliver brugt til at forbedre elevernes trivsel.

I vejledningen kan du læse trivselsmålingens indhold. Vejledningen beskriver også den undersøgelsesansvarliges rolle og opgaver i arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter trivselsmålingens gennemførelse.

Skolebestyrelsens rolle

Her kan du læse om de fire opgaver, som skolebestyrelsen har i arbejdet med trivselsmålingen.

Brug af vejledningssystemet

Brug de dele af vejledningen, der giver mening hos jer. Vejledningen er opbygget, så den kan tage dig gennem hele processen for trivselsmålingen. Den er opdelt i ’før’, ’under’ og ’efter’, hvilket gerne skulle gøre det lettere for dig at finde den viden, du efterspørger.

Yderligere vejledning

DCUM giver råd og vejledning omkring gennemførelse og brug af trivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen.

 

Træffetid:

Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-12
Telefon: 7226 5417
E-mail: trivselsmaaling@dcum.dk

Om Trivselsmålingen

Unge mennesker

Om trivselsmålingen

Formål og lovkrav, indhold og visning af resultater samt muligheden for klare to undersøgelser på én gang.
Analyse af data

Undervisningsministeriets Trivselsværktøj

Undervisningsministeriets Trivselsværktøj er et kvalitetssikret spørgeskemaværktøj, som alle skoler kan bruge til at undersøge elevernes trivsel og/eller undervisningsmiljø.
Møde med store elever

Før trivselsmålingen

Vejledningen ‘før trivselsmålingen’ beskriver den undersøgelsesansvarliges rolle, inden trivselsmålingen går i gang.
Elev har vist noget til lærer

Efter trivselsmålingen

Her kan I læse, hvordan I kan bruge skolens resultater fra trivselsmålingen, og hvordan I kan støtte klassens team i deres brug af resultater til at fremme elevernes trivsel.
figur

Skolebestyrelsens rolle

Skolebestyrelsen bør bruge trivselsmålingen i deres arbejde og tilsyn med skolens principper for trivsel på skolen.
Ordet fortroligt skrevet

Om fortrolighed

En stor del af kommunerne gennemfører den årlige trivselsmåling ved hjælp af ministeriets Trivselsværktøj. Eleven kobler på systemet ved hjælp af sit UNI-login.

Del af pakke

Emneord