Trivselsmålingen

Få vejledning til læreres, pædagogers og ressourcepersoners opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.
Glad skoledreng

Trivselsmålingen er en spørgeskemaundersøgelse, der undersøger hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen. Alle folkeskoler skal gennemføre trivselsmålingen hvert år i perioden januar til marts. Eleverne skal tilgå trivselsmålingen ved hjælp af deres UNI-Login og besvare spørgsmålene elektronisk.   

I skoleåret 2017/2018 kan elever gennemføre den nationale trivselsmåling elektronisk eller på papir. Læs mere om gennemførslen af trivselsmålingen i skoleåret 2017/2018 her.

  

Vejledning til trivselsmålingen

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet vejledning til trivselsmålingen for:

  • Lærere og pædagogisk personale (den klasseansvarlige)
  • Ressourcepersoner
  • Skolelederen (den undersøgelsesansvarlige)
  • Skolebestyrelsen.
  • Eleverne
  • Forældre
  • Forvaltning

Vejledning til lærere og pædagoger (den klasseansvarlige)

Som klasseansvarlig er du ansvarlig for, at din klasse gennemfører trivselsmålingen. Samtidig skal du være med til at sikre, at resultaterne omsættes til indsatser, som kan forbedre elevernes trivsel.

I vejledningen kan du finde mere viden om trivselsmålingens indhold.

Vejledningen beskriver også din rolle og opgaver som klasseansvarlig, før, under og efter trivselsmålingen er blevet gennemført. Som en hjælp har vejledningen forskellige værktøjer, som du kan bruge til at løse dine opgaver.

Vejledningen indeholder også eksempler fra praksis. Her kan du finde inspiration til indsatser, der kan medvirke til at forbedre elevernes trivsel inden for social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration, ro og orden samt de fysiske og æstetiske omgivelser. 

Ressourcepersoners rolle

Her kan du læse om, hvilken rolle ressourcepersoner kan have i arbejdet med trivselsmålingen. 

Brug af vejledningssystemet

Brug de dele af vejledningen, der giver mening for dig. Vejledningen er opbygget, så den kan tage dig gennem hele processen i arbejde med trivselsmålingen. Vejledningen er opdelt i en i ”før”, ”under” og ”efter” trivselsmålingen. 

Yderligere vejledning

DCUM giver råd og vejledning omkring gennemførelse og brug af trivselsmålingen. 

Træffetid:
Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-12

Telefon: 7226 5417
E-mail: trivselsmaaling@dcum.dk

Om trivselsmålingen

DCUM
© DCUM

Om trivselsmålingen

Læs om trivselsmålingens formål og lovkrav, indhold og resultater og om Undervisningsministeriets Trivselsværktøj.
Trivsel elever
© DCUM

Før Trivselsmålingen

Vejledningen ‘før trivselsmålingen’ beskriver din rolle og opgaver som klasseansvarlig lærer eller pædagog, inden trivselsmålingen går i gang.
Glade drenge

Efter trivselsmålingen

Her kan du læse om, hvordan trivselsmålingens resultater bruges, og omsættes til indsatser der fremmer elevernes trivsel.
Praksis fra skoler i landet

Eksempler fra praksis

Du kan bruge ’Eksempler fra praksis’ som inspiration til arbejdet med trivselsfremmende indsatser på din skole. ’Eksempler fra praksis’ består af 24 konkrete tiltag, der er handlingsanvisende og opbygget efter samme struktur. Eksemplerne kan bruges direkte eller tilpasses jeres skole efter behov.
Billede af lærer

Vejledning til ressourcepersoner

Læs om hvilken rolle du har som ressourceperson på skolen eller i kommunen i forbindelse med den nationale trivselsmåling.
Ordet fortroligt skrevet

Om fortrolighed

En stor del af kommunerne gennemfører den årlige trivselsmåling ved hjælp af ministeriets Trivselsværktøj. Eleven kobler på systemet ved hjælp af sit UNI-login.

Del af pakke