At tro

At tro eller at vide. Hvad er forskellen og hvordan skelner vi mellem tro og viden?

Formål

At tro

Med udgangspunkt i Martin Luthers liv og begrebet tro, arbejder eleverne med forståelsen af, hvad tro er og hvordan det har betydning for og indflydelse på vores liv.

Udgangspunktet er fortællingen om Martin Luther, der lover at blive munk, hvis han overlever, efter han er blevet slået omkuld af et lyn under et voldsomt uvejr. Luthers tro på, at han kan blive reddet af en skytshelgen, er udgangspunktet for elevernes arbejde med begrebet tro. 

Eleverne arbejder med begrebet tro i forhold til viden ud fra samtaler, spørgsmål og øvelser.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Ca. 2 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

At tro - Planlægning

At tro - planlægning
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Kristendomskundskab
1. - 3. klasse
Livsfilosofi og etik (obligatorisk)
Trosvalg og tilværelsestydning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og mennesker (vejledende mål)
Eleven har viden om guds- og trosopfattelser (vejledende mål)