At tro - Evaluering

Lærer og elever evaluerer forløbet.
At tro evaluering

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.

Eleverne kan evaluere egen læring under præsentationen at deres tegning, hvis de beskriver, hvordan de undervejs i forløbet er nået til at beskrive tro, som de gør. 

Læreren og klassekammeraterne spørger ind til elevernes tegninger og giver feedback ud fra niveauerne i tegn på læring. 

Del af pakke