'Tro, håb og hornmusik'

Med udgangspunkt i en film om forældreløse børn i Uganda præsenteres messingblæserne på en alternativ måde og danner grundlag for en samtale om musikkens funktion i et samfund, som ikke ligner vores - eller måske er der ligheder?

Formål

Formålet med forløbet er at lade eleverne opleve musik og klassiske instrumenter fra et anderledes miljø, som giver mulighed for at udvikle forståelse for musikkens funktion i forskellige sammenhænge.

I filmen møder vi Julius Tuba på 18 år og Julius Trækbasun, som er 15 år. De elsker begge musikken mere end noget andet og bor på børnehjem. Med huller i tøjet og stolthed i blikket spiller en flok drenge med en barsk fortid på ramponerede messingblæsere. Filmen bruges som afsæt og sammenligningsgrundlag for at arbejde med march-musik i forskellige sammenhænge. 

Omfang

Forløbet svarer til 4 lektioner, men kan evt. forlænges via relaterede moduler og links.

Fakta om filmen

Vi er i Kampala, Uganda, hvor musik er hjertet i børnehjemmet Mlisada. Her bor 80 tidligere gadebørn. De lærer at spille blæseinstrumenter i et hornorkester, og hver uge spiller de koncerter for at tjene til føden. De har det godt nu som en del af bandet, men fortidens skygger lurer stadig under overfladen.

Fakta om Uganda

I Uganda er 2,5 mio. børn under 18 år forældreløse – 1,2 mio. på grund af HIV/AIDS (Unicef 2007).

I Uganda bor der 28 millioner mennesker (2007).

Giv din mening til kende.

Fortæl redaktionen om brugbarheden af dette undervisningsforløb.

Stem ved at klikke på en af stjernerne.

Planlægning, Gennemførelse og Evaluering (3)

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Forenklede Fælles Mål

Musik
5. - 6. klasse
Musikforståelse (obligatorisk)
Musikoplevelse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan lytte opmærksomt til musik fra forskellige genrer (vejledende mål)
Eleven har viden om sammenhæng mellem musikgenre og lytteadfærd (vejledende mål)
Musikkens funktion (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan analysere musikkens funktion og virkning (vejledende mål)
Eleven har viden om musikkens funktioner i sociale og kulturelle sammenhænge (vejledende mål)

Relaterede links

Under 'Global undervisning' på EMU kan du finde inspiration til inddragelse af udviklingslandene i undervisningen.
Find en lille film om Tivoligarden og brug den som afsæt for at diskutere ligheder og forskelle mellem Danmark og Uganda.