At tro - Planlægning

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
At tro - planlægning

Forløbet tager udgangspunkt i fortællingen om Martin Luther, der i et uvejr lover at blive munk, hvis han overlever. Der arbejdes med forståelsen af forskellen på at tro og at vide noget og betydningen heraf. 

Tro er meget individuelt, og der er vigtigt, at elevernes forskellige forståelser respekteres. 

Planlæg forløbet med afsæt i følgende punkter:

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet

I det følgende er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål.

Kompetenceområde

Livsfilosofi og etik

Kompetencemål

Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Færdigheds- og vidensområder

Trosvalg og tilværelsestydning

Eleven kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og mennesker

Eleven har viden om guds- og trosopfattelser

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan udtrykke sig om, hvad tro er og betyder for mennesket.

Undervisningsaktiviteter

Elevernes forforståelse aktiveres ved, at der i grupper diskuteres, hvad eleverne forstår ved begrebet ”tro”.

Derefter læses fortællingen om Luthers oplevelse under et voldsomt uvejr op i plenum, hvorefter der arbejdes i grupper med begrebet tro.

Der arbejdes med spørgsmål eleverne skal forholde sig til, og en øvelse, hvor de skal sortere forskellige udsagn. 

I øvelsen med at sortere udsagn i, skal der placeres udsagn under tro og under viden. Øvelsen kræver, at der i hver gruppe er en elev, der kan læse de forskellige udsagn, og der skal være mulighed for lærerstøtte undervejs.

Forløbet afsluttes med, at eleverne tegner et eksempel på, hvordan man kan forstå begrebet tro. 

 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan udtrykke sig om, hvad tro er og betyder for mennesket.

Tegn på læring

  1. Eleven redegør for hvad tro er.

  2. Eleven giver eksempler på, hvad tro er i forskellige menneskelige sammenhænge.      

  3. Eleven diskuterer fordele og ulemper ved at tro og at vide.

Evaluering i planlægningsfasen

Afklar allerede i planlægningsfasen, hvorledes forløbet skal evalueres. Det er vigtigt, at eleverne er bekendte hermed, da det kan højne motivationen. Lad fx eleverne undervejs sætte ord på, hvordan de nuancerer forståelsen at begrebet tro. 

Del af pakke