Tværfagligt samarbejde

Børn i udsatte positioner er en fælles opgave, hvor flere fagligheder skal samarbejde for at sikre en rettidig indsats. Denne film henvender sig bl.a. til pædagogiske ledere og viser eksempler på tværfagligt samarbejde, der fungerer.

En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

I filmen fortæller fagprofessionelle, hvordan det tværfaglige samarbejde kan styrkes, og hvorfor det giver god mening i forbindelse med en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn i udsatte positioner.

De fagprofessionelle i filmen oplever respekt for hinandens fagligheder, et hurtigere samarbejde, en tættere kontakt og en bedre inddragelse af familierne og netværket omkring disse familier.

Bag om filmen

Filmen Tværfagligt samarbejde er produceret af Socialstyrelsen, 2018.

Emneord