Tweet dine teser på tysk

Martin Luthers teser ændrede verden. Arbejd med enkle sætninger om de store spørgsmål på tysk, og lad dine elever tweete deres teser.
Sociale medier gammeldags

Den tyske teolog Martin Luther ændrede den vestlige verden, da han slog sine teser om kristendommen op på kirkeporten i Wittenberg for 500 år siden.

Arbejd med enkle sætninger om de store spørgsmål på tysk, og lad dine elever tweete deres teser. 

Forløbet er tiltænkt 9. klassetrin.

Formål

Martin Luther (1483-1546) var en tysk teolog. Luther gjorde oprør mod den katolske kirkes afladshandel ved at slå sine 95 såkaldte teser op på kirkeporten i Wittenberg i 1517. Dette var starten på reformationen. Luthers teser var også et eksempel på god kommunikation, da Luther skrev kort og præcist på sit modersmål tysk og hermed gjorde op med traditionen for latin som skriftsprog, der udelukkede de fleste fra at forstå.

Twitter er et verdensomspændende socialt medie, hvor alle kan ”tweete” deres budskaber på maksimalt 140 tegn. Selvom de fleste tweeter på engelsk, er det i høj grad muligt også at tweete på tysk samt at læse og kommentere tyske tweets.

På mange måder er Twitter det moderne format, der bedst svarer til Luthers korte og præcise teser og måden, han kommunikerede på. 

Formålet med forløbet er, at eleverne kan skrive i et enkelt sprog om de store spørgsmål på tysk. Dette var netop, hvad Martin Luther gjorde, med sine 95 teser. Elevernes skal tilpasse deres tekster formatet i Twitter, hvor de maksimalt må tweete 140 tegn.

Eleverne kommer til at arbejde med at formulere sig kort og præcist på skriftlig tysk. Samtidig skal de anvende deres viden om kommunikation på de sociale medier, hvor de skal tilpasse deres tekst til genretrækkene på Twitter med hashtags m.m.

Endelig skal eleverne forsøge at kommunikere på tysk med tysktalende via Twitter. De skal altså anvende deres tysk til at tage kontakt til andre tysktalende på de sociale medier, som det er beskrevet under færdigheds-vidensområdet Tysk som adgang til verden i Fælles Mål. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

5-6 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Skrivning (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager (vejledende mål)
Eleven har viden om sprogets funktion i forskellige situationer (vejledende mål)
Tekster og medier (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk (vejledende mål)
Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige medier og genrer (vejledende mål)
Kultur og samfund (obligatorisk)
Tysk som adgang til verden (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan kommunikere på tysk med sprogbrugere lokalt og globalt (vejledende mål)
Eleven har viden om tysk sprogs og kulturs betydning i Europa (vejledende mål)

Relaterede links