Tweet dine teser på tysk - Evaluering

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Evaluering

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.

Elevernes læringsudbytte - selvevaluering

Eleverne reflekterer over:

- hvordan det gik med at skrive på tysk om de store spørgsmål, som er vigtige for dem.

- hvor gode de var til at kommentere på tysk.

- i hvor høj grad, de arbejdede med at finde gode tweets, de kunne kommentere på, og som kunne danne udgangspunkt for en kommunikation på tysk med tysktalende.

Lærerens undervisning - selvevaluering

Læreren noterer sig, i hvilken grad, det er lykkedes at få eleverne til at tænke over de store spørgsmål og skrive deres tanker kortfattet på tysk.

Kunne eleverne formulere enkle kommentarer på tysk til andres tweets (hhv. klassekammeraternes og tysktalende twitterbrugere).

I hvor høj grad fik eleverne en kommunikation med tysktalende i gang via Twitter?

Elevernes læringsudbytte - lærerens vurdering - feedback

Læreren giver eleverne feedback ift. læringsmålene for forløbet. 

Lærerens undervisning - elevens vurdering - feedback

De væsentligste punkter at få belyst er her, i hvor høj grad, eleverne følte sig klædt på til at finde gode tweets på tysk, som de kunne kommentere, samt i hvor høj grad, de følte sig i stand til at indgå i en kommunikation på tysk på Twitter.